Enea Ciepło i Elektrociepłownia Białystok z Grupy Enea łączą siły

Połączenie Enei Ciepło z Elektrociepłownią Białystok jest kolejnym etapem zapowiadanych wcześniej wewnętrznych zmian w Grupie Enea. Dzięki tym przekształceniom Białystok staje się ważnym punktem na biznesowej mapie Grupy. Połączenie Enei Ciepło i Elektrociepłowni Białystok pozwoli na optymalizację produkcji i dystrybucji energii cieplnej w stolicy Podlasia pod jedną rozpoznawalną marką.

Początkiem modyfikacji segmentu ciepło Grupy Enea w stolicy województwa podlaskiego była przeprowadzona w ubiegłym roku zmiana nazwy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku na Eneę Ciepło. Połączenie Enei Ciepło i Elektrociepłowni Białystok sprawi, że teraz jeden podmiot będzie odpowiedzialny za produkcję ciepła i jego dystrybucję.

Połączenie dwóch dużych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Białymstoku pozwoli na zintegrowanie systemu ciepłowniczego pod jedną rozpoznawalną marką. To wzmocnienie pozycji białostockiego ciepłownictwa w kraju. Proces połączenia odbywa się wewnątrz Grupy, w której wspólnie działa Enea Ciepło i Elektrociepłownia Białystok – powiedział Wiktor Dulewicz, prezes Enei Ciepło.

Połączenie wpisuje się w dalszy rozwój segmentu ciepło w Grupie Enea. Umocnienie obecności marki Enea na białostockim rynku w nowej, rozszerzonej formule działania realizowane będzie także poprzez sprzedaż energii elektrycznej.

Zakończenie projektu jest początkiem tworzenia silnego centrum biznesowego Grupy Enea w stolicy województwa podlaskiego, połączonego jedną rozpoznawalną marką.

Red. PP, fot. Enea

Komentarze