Enea Ciepło wspiera białostockie szpitale

Trzy placówki medyczne otrzymały w styczniu i lutym pomoc finansową od Enei Ciepło. W sumie przekazano 43 500 zł. Pomoc otrzymały: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Przekazywane za pośrednictwem Fundacji Enea darowizny są przeznaczane m.in. na zakup sprzętu medycznego, leków, potrzebnych środków higieny i ochrony osobistej. 20 000 zł otrzymał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, który całość darowizny przeznaczył na leki dla pacjentów chorych na COVID-19. Są to specjalistyczne leki podawane chorym wymagającym oddychania wspomaganego, stosowane na oddziale intensywnej terapii.

Kolejne 20 000 zł otrzymał Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Placówka medyczna zamierza je przeznaczyć na zakup specjalnych masek ochronnych FFP3 dla personelu medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego, mającego kontakt z pacjentami z COVID-19. Maski ochronne FFP3 są antywirusowe i antybakteryjne. Używa ich personel medyczny narażony na bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub potencjalnie zakażonymi.

Wsparcie otrzymała również Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, do której trafiło 3 500 zł. Za pieniądze te szpital chce kupić sprzęt rehabilitacyjny: rotory do kończyn górnych i dolnych, urządzenia do ćwiczeń oddechowych, piłki do ćwiczeń, taśmy theraband. Nowy sprzęt trafi do sali rehabilitacyjnej.

– Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności dostawy ciepła wszystkim odbiorcom. Dzięki zaangażowaniu i odpowiedzialności naszych pracowników zadanie to udaje się z powodzeniem realizować. Jednak troszczymy się również o całe społeczności, w których jako spółka funkcjonujemy. Dlatego tak oczywistym jest dla nas pomoc skierowana do pacjentów i personelu białostockich placówek medycznych, które od marca ubiegłego roku są na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19 – podkreśla Cezary Ołdakowski, prezes Enei Ciepło.

Od marca 2020 r. do szpitali i ośrodków leczniczych w całej Polsce trafia wsparcie finansowe od Grupy Enea. W ubiegłym roku, za pośrednictwem Fundacji Enea, białostocka spółka ciepłownicza wsparła lokalne placówki sumą 35 000 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku otrzymane pieniądze przeznaczyła na zakup masek ochronnych dla swoich pracowników. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku wyposażyło swój personel medyczny w dodatkową odzież ochronną. Dzięki wsparciu od Enei Ciepło, Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, wyposażył salę multimedialną w potrzebny sprzęt elektroniczny.

Grupa Enea pomaga finansowo nie tylko szpitalom i ośrodkom leczniczym, ale też hospicjom, stacjom sanitarno – epidemiologicznych czy organizacjom pozarządowym, które aktywnie działają na rzecz walki z pandemią. W 2020 r. do 51 ośrodków z terenu działania Grupy trafiło ponad 5 mln zł.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze