Europartner – 15 lat historii w promowaniu przedsiębiorczości na Podlasiu

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej działa już od ponad 15 lat. W tym czasie zrealizowało setki projektów i tyleż samo mieszkańców naszego regionu stanęło na nogi z własnymi biznesami korzystając ze wsparcia organizacji. Kolejne plany są ambitne: – Działać przez następne 15 lat – uśmiecha się Krzysztof Mnich (na zdjęciu), założyciel i od samego początku prezes Europartnera.

Wszystko zaczęło tak naprawdę jeszcze w 2002 roku, jako inicjatywa studencka – Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Pierwotnie jego członkowie jeździli na prelekcje do różnych szkół, opowiadając o Unii Europejskiej, jej strukturach, zasadach jej funkcjonowania.

W 2004, będąc na trzecim roku prawa, podjąłem decyzję, by tę naszą działalność sformalizować i stworzyć podmiot prawny, który będzie bardziej skuteczny, wpływowy, chętniej zapraszany do współpracy – opowiada Krzysztof Mnich. – Stwierdziłem, że najlepszą formułą będzie właśnie stowarzyszenie.

Na początku grupa zaangażowanych osób liczyła ponad 20. Krzysztof stworzył statut, przygotował dokumenty sądowe, wpis otrzymany został dość szybko. I od tamtej pory, roku przystąpienia Polski do UE, Europartner rozpoczął oficjalnie swoją działalność.

Celem było kontynuowanie szkoleń, uświadamianie ludzi, docelowo praca z projektami unijnymi, które wiedzieliśmy, że wkrótce się pojawią – wspomina Krzysztof. – Planowaliśmy pozyskiwanie funduszy na szkolenia, dotacji na rozwój podlaskich podmiotów, które stawiały swoje pierwsze kroki. Ale chcieliśmy też stawiać na własny rozwój, samego stowarzyszenia, jak i jego członków.

Początki nie były łatwe. Założyciele borykali się z problemami finansowymi, rozliczeniami podmiotu, tak zwaną papierologią. W miarę rozwoju i zdobywania wiedzy, umiejętności, doświadczenia, projekt posuwał się jednak do przodu. Okazało się, że jest coraz bardziej skuteczny w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Umieliśmy już więcej niż inni, bo też wcześniej zaczęliśmy – dodaje Krzysztof Mnich.

Obecnie zarząd Europartnera liczy pięć osób, od około sześciu lat jest stały, kolejne wybory podtrzymują ten stabilny skład. Prezesem pozostaje Krzysztof Mnich, wiceprezesem – od 2010 r. – jest Paweł Backiel.

Nasz rozmówca przyznaje, że mimo sukcesów, zdarzały się i chwile zwątpienia, tak zwane gorsze dni.

Był taki moment, że skupiliśmy się na rozwoju innego podmiotu, założyliśmy fundację – mówi. – W pewnej chwili działania różnych osób doprowadzały do rozbijania stowarzyszenia, dlatego stwierdziłem, że rozwiniemy inną organizację, w podobny sposób. Ale szczęśliwie wszystko się wyprostowało i idziemy naprzód jako Europartner dalej. Doświadczenie stowarzyszenia było jednak największe – to pozwoliło nam na składanie kolejnych, dużych już projektów.

Do tej pory Europartner zrealizował ponad 60 projektów, w różnej wysokości: od 100 tysięcy złotych do 6 czy 7 milionów. Stowarzyszenie pomogło przy otrzymaniu dotacji i założeniu kilkuset firm. Jest również właścicielem naszego portalu: Przedsiębiorcze Podlasie.

Rozwijamy przedsiębiorczość, szeroko rozumianą, w tym przedsiębiorczość ekonomii społecznej. Jesteśmy prekursorem ekonomizacji przedsiębiorczości – tłumaczy Krzysztof.

I jako największy sukces Europartnera wskazuje właśnie 15 lat funkcjonowania. Ale nie zapomina też o kolejnej istotnej kwestii: zbudowanych relacjach z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami. Jest to dorobek, który się nie zmienia, mimo zmian na stanowiskach w samorządach, firmach, fundacjach i stowarzyszeniach. Wpływa na to niezmiennie wysoka merytoryczność i jakość działań Europartnera.

Prezes Europartnera nie kryje, że stowarzyszenie planuje długofalowo. Chce rozwijać kolejne gałęzie działalności.

Przyglądamy się rynkowi pracy, szkolnictwa zawodowego, chcemy wyprzedzać pewne zdarzenia, być prekursorami – wyjaśnia. – Na pewno w najbliższym czasie będziemy szli w kierunku kwalifikacji zawodowych, wdrażania na Podlasiu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ponadto nadal będziemy rozwijali przedsiębiorczość w naszym regionie, w tym przedsiębiorczość społeczną – wspierać osoby, które tego wsparcia potrzebują z różnych względów bardziej; zakładam, że ten kierunek będzie rozwijany przez najbliższe pięć czy 10 lat. W dalszym ciągu chcemy też rozwijać się w kierunku kształcenia językowego, np. od kilku lat prowadzimy kursy chińskiego.

Obecnie organizację tworzy zgrany i doświadczony zespół specjalistów z różnych dziedzin – prawa, ekonomii, finansów, zarządzania projektami, marketingu, IT, matematyki i statystyki, socjologii, psychologii i innych nauk społecznych. Wspólnym mianownikiem jest pasja do zarządzania projektami oraz samorozwój. Różnice to obszary specjalizacji, charaktery oraz doświadczenia życiowe i zawodowe. Taka różnorodność procentuje w realizowanych projektach, bo rodzi nieszablonowe rozwiązania oraz uwrażliwia na różne aspekty rzeczywistości.

Piotr Walczak

Komentarze