Europejski Tydzień Kompetencji w Białymstoku rozpoczęty!

etk 1

Organizatorem wydarzenia pt. „Europejski Tydzień Kompetencji” organizowanego w Białymstoku w dniach 22-26 czerwca 2015r. jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr wraz z Partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Narodowym Forum Doradztwa Kariery oraz Izbą Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. W działaniach uczestniczą także partnerzy z Europy (Belgia, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy).

Europejski Tydzień Kompetencji to zintegrowany cykl konferencji podsumowujących 9 projektów innowacyjnych, ponadnarodowych oraz pilotażowych oferujących nowe metody walidacji, potwierdzania i zarządzania kompetencjami w regionie kierowany jest do 3 kluczowych grup interesariuszy systemu kształcenia:

FIRMA – kompetencje dla firm i organizacji (dzień główny 23.06.2015)
EDUKACJA – kompetencje w procesach doradztwa i aktywizacji zawodowej (dzień główny 24.06.2015)
PARTNERSTWO – kompetencje dla regionów w polityce lokalnej (dzień główny 25.06.2015)

Konferencja prowadzona jest w formie bogatego programu 6 sesji plenarnych oraz 15 równoległych sesji tematycznych (sesje panelowe do wyboru) prowadzonych w nowoczesnych i reprezentacyjnych miejscach Białegostoku i realizowanych z udziałem ponad 300 uczestników, w tym 20 szkół zawodowych, 100 rzemieślników i pracodawców, 100 instytucji rynku pracy i polityki społecznej).

Więcej szczegółów na temt konferencji: bfkk.pl/etk

Komentarze