Firma przyjazna środowisku – certyfikat ISO 14001

Normy niezbędne do uzyskania certyfikatu ISO 14001 pozytywnie wpływają na środowisko. Poprawiają też wizerunek firmy wśród klientów, partnerów i na tle konkurencji, a także pozwalają na lepszą kontrolę nad wydatkami.

Posiadanie certyfikatu ISO 14001 podnosi prestiż organizacji w Polsce i za granicą, ponieważ certyfikat jest znany i uznawany międzynarodowo. System norm opracowuje ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacji, a certyfikat mogą wydać niezależne jednostki certyfikujące. W Polsce powinny być one akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat ISO 14001 i normy oddziaływania na środowisko

Firma posiadająca certyfikat ISO 14001 spełnia wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Dzięki wdrożeniu międzynarodowych norm organizacja nie tylko jawi się klientom i partnerom jako nowoczesna i ekologiczna, ale też czerpie z tego korzyści finansowe.

Certyfikat ISO 14001 wymaga dostosowania procesów magazynowania, pakowania oraz transportu, dzięki czemu ich koszty mogą się zmniejszyć. Normom podlega także zagospodarowanie odpadów, co w przypadku dużych przedsiębiorstw bywa kłopotliwe przed wdrożeniem zastosowań niezbędnych do uzyskania certyfikatu. Stosowanie się do norm pozwala poprawić efektywność zużycia surowców i energii – co przekłada się na oszczędności i zwiększenie zysków.

Dzięki zwiększonej efektywności wykorzystania surowców oraz energii można zdecydowanie zwiększyć kontrolę nad ponoszonymi kosztami. Dostosowanie do norm wymaganych do uzyskania certyfikatu ISO 14001 zwiększa konkurencyjność firmy na rynku polskim i międzynarodowym. Jest znakiem, że przedsiębiorstwo nastawione jest na rozwój.

Progres możliwy jest także dlatego, że aby otrzymać certyfikat, należy zmniejszyć ryzyko środowiskowe. Polega to na określeniu czynników ryzyka i przygotowaniu się na ich ewentualne wystąpienie. Sprawi to, że przyszłe inwestycje będą możliwe do realizacji dzięki dostosowaniu do uwarunkowań środowiskowych i nie zostaną wstrzymane przez zewnętrzne organy zajmujące się ochroną środowiska.

Normy ISO 14001 spełniają także wymagania prawne stawiane przed organizacjami oraz oczekiwania odbiorców towarów i usług. Firmy przetwórcze, usługowe i zajmujące się produkcją mogą ubiegać się o certyfikat dla poprawy wizerunku.

Droga do uzyskania certyfikatu zarządzania środowiskowego

Żeby uzyskać certyfikat ISO 14001, należy spełniać wszystkie wymagania dotyczące norm środowiskowych, które potwierdzi pozytywnie zakończony audit. Jeśli auditorzy stwierdzą niezgodności, należy je skorygować. Po pomyślnej weryfikacji niezależna jednostka certyfikująca, np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, przyznaje certyfikat. Po uzyskaniu certyfikatu ISO 14001, firma przechodzi co roku kontrole, sprawdzające czy nadal spełnia stawiane przed nią wymagania środowiskowe.

Artykuł partnerski

Komentarze