Firmy z Polski Wschodniej chcą być innowacyjne. Wnioski o wsparcie z Unii na prawie 694 mln zł

111 wniosków o unijne dofinansowanie złożyli mikro-, mali i średni przedsiębiorcy w zakończonym właśnie naborze do konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program jest skierowany do firm ze wschodniej Polski, które należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (np. klastra lub izby gospodarczej), które obejmuje przedsiębiorstwa z co najmniej dwóch województw. Nowością tej edycji programu, była możliwość uzyskania dodatkowej pomocy w dostosowaniu działalności przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach zmienionych przez koronawirusa.

Konkurs jest prowadzony w ramach działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Projekt zakłada dofinansowanie do 20 mln zł. Wsparcie ma zostać przeznaczone na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Pieniądze mogą pokryć koszty inwestycji, takich jak nabycie albo wytworzenie środków trwałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowalnych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

Wsparcie, o które wnioskowały firmy, może wynieść maksymalnie 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz 70 proc. w przypadku wydatków inwestycyjnych. Koszt jednego projektu, na który pozyskiwane jest dofinansowanie, musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do równowartości 50 mln euro. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków.

– W szybko zmieniającym się świecie przedsiębiorcy muszą stale poszukiwać nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, aby skutecznie walczyć na krajowych i zagranicznych rynkach. Dzięki środkom pozyskanym w konkursie firmy mogą się rozwijać i zwiększać zatrudnienie, a przez to pozytywnie wpływać na lokalną społeczność – mówi Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

Konkurs został dostosowany do zmieniających się w ostatnich miesiącach warunków gospodarczych. W tej edycji firmy mogły, poza dofinansowaniem kosztów bezpośrednio związanych z wdrożeniem innowacji, uzyskać pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstwa do funkcjonowania w czasie pandemii.

– Firmy dostrzegają potencjał drzemiący we wdrażaniu innowacji, co widać w olbrzymim zainteresowaniu konkursem. Wnioskowana kwota ponad czterokrotnie przekracza pulę środków w konkursie, czyli 150 mln zł. Spodziewamy się, że liczba wniosków jeszcze wzrośnie, gdyż kilkunastu przedsiębiorców zgłosiło problem z terminowym przygotowaniem wniosku spowodowany stanem epidemii, a tym samym skorzystało z prawa przedłużenia o 14 dni terminu na jego złożenie – dodaje przedstawicielka PARP.

Firmy, które chciały wziąć udział w konkursie musiały osiągać przychody nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku.

Wnioskujący musi ponadto przynależeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego – np. klastra lub izby gospodarczej – od przynajmniej sześciu miesięcy, a powiązanie kooperacyjne musi prowadzić działalność od co najmniej roku. Takie powiązanie to minimum pięć przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw z makroregionu Polska Wschodnia (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze