Gdzie studiować, żeby zrobić karierę i dobrze zarabiać – ranking studiów ekonomicznych

Ósme miejsce zajęła Politechnika Białostocka w rankingu studiów ekonomicznych przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Uczelnia znalazła się za Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Wrocławską, SGGW i AGH w Krakowie, a przed Uniwersytetem w Białymstoku.

Ranking szkół wyższych prowadzących studia ekonomiczne obejmuje w sumie 23 uczelnie nieekonomiczne. Oddzielnie oceniane były uczelnie ekonomiczne – w tym rankingu prym wiedzie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Ranking uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej”, którego partnerem merytorycznym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, bazuje na danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) oraz z POL-onu, czyli Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Zestawienie uwzględnia wyniki uzyskane przez uczelnie w czterech kategoriach: kariera absolwentów (w tym roku w największym stopniu to kryterium zaważyło na końcowym wyniku), jakość nauczania, potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie.

Politechnika Białostocka została wysoko oceniona za umiędzynarodowienie (ponad 9 punktów na 15 możliwych), w tym udział studentów zagranicznych. Zanotowała także najwyższą w rankingu dynamikę względnego wskaźnika zarobków absolwentów (różnica procentowa pomiędzy 2017 a 2016 rokiem – ponad 14 proc.).

– Ta pozycja uczelni to zasługa wszystkich naszych pracowników oraz naszych studentów, którzy chętnie angażują się we wszelkie formy podnoszące wiedzę i kompetencje – podsumowała dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, była dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania, obecnie prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.

Obecna dziekan, dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, zwróciła także uwagę na współpracę z pracodawcami.

– Bardzo się cieszymy z faktu, że w rankingu studiów ekonomicznych zajęliśmy wysoką – ósmą pozycję – powiedziała. – Biorąc jednak pod uwagę uczelnie techniczne, nasze studia znajdują się na podium, w doborowym towarzystwie, razem z Politechniką Gdańską i Politechniką Wrocławską – na trzecim miejscu! Świadczy to o tym, że przyjęta przez nas przed laty strategia, polegająca na podejmowaniu wyznawań zarówno dydaktycznych, jak i naukowych na styku nauk społecznych i inżynieryjno-technicznych jest słuszna.

Aktualnie Wydział Inżynierii Zarządzania oferuje 4 kierunki studiów z obszaru nauk społecznych oraz pogranicza nauk społecznych i inżynieryjno-technicznych: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług, logistyka, a także turystyka.

Red. PP, fot. Paweł Tadejko

Komentarze