Gigant technologiczny z polskim rodowodem wzmacnia współpracę z podlaską uczelnią

Firma TRUMPF Huettinger, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wzmacnia współpracę z Politechniką Białostocką. Dla podlaskich studentów to doskonała okazja do nabycia różnorodnych, praktycznych umiejętności w przedsiębiorstwie z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem. Wielu z nich, po odbyciu praktyk zawodowych, uzyska szansę na stałe zatrudnienie.

Wspólne działanie obu podmiotów jest kontynuacją wieloletniej współpracy – TRUMPF Huettinger współpracował z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej w ramach projektów wdrożeniowych oraz przy organizacji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską. Celem podpisanej kilka tygodni temu umowy ramowej jest rozszerzenie tej współpracy poprzez m.in. intensywny rozwój wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz organizacja praktyk zawodowych dla studentów politechniki.

– Chcemy wspierać młodych ludzi, pokazywać im możliwe ścieżki rozwoju i praktyczne zastosowania zdobytej na uczelni wiedzy. Jestem pewien, że podpisane porozumienie zaowocuje nowymi możliwościami dla studentów Politechniki Białostockiej w postaci m.in. płatnych staży wakacyjnych, uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami naszej firmy czy planowanej w najbliższych tygodniach wizyty w siedzibie firmy w Zielonce pod Warszawą – zaznacza dr inż. Paweł Ozimek, prezes TRUMPF Huettinger.

– To duża, międzynarodowa, innowacyjna firma, która w Polsce zajmuje czołowe miejsce w obszarze bardzo nowoczesnej energoelektroniki – mówi dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, I zastępca rektor, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej. – Jako uczelnia mamy silną reprezentację w tym obszarze, ale też chcielibyśmy, żeby kontakty z nowoczesnym przemysłem były jak najlepsze. Studenci Politechniki Białostockiej będą mogli starać się o staże, praktyki w firmie, chcemy realizować prace dyplomowe, których tematy odpowiadają potrzebom firmy i są formułowane, wychodzą z firmy. Będziemy się starać składać wnioski, aplikować o jakieś wspólne projekty badawczo-rozwojowe. To drzwi, które niewątpliwie przyczynią się do poprawy zarówno jakości kształcenia, jak i do unowocześnienia badań naukowych realizowanych w uczelni.

Poza praktykami zawodowymi i realizacją prac dyplomowych dla studentów, firma oferuje wsparcie uczelni poprzez pomoc w wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych i naukowych oraz inicjowanie wspólnych działań promocyjnych z obszaru energoelektroniki, elektroniki, programowania i automatyki. Wykładowcy i pracownicy uczelni będą mogli liczyć na pomoc ekspertów TRUMPF Huettinger w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych oraz inicjowanie przez firmę wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

– W TRUMPF Huettinger mamy pełną świadomość, jak ważną częścią rozwoju są ludzie tworzący z pasją innowacyjne rozwiązania. Wśród naszych pracowników znajduje się już kilku doskonałych inżynierów, którzy wykształcenie zdobyli właśnie tutaj, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Ostatnie lata były okresem dynamicznego rozwoju naszej firmy. Jego skalę może zobrazować fakt, że w ostatnich 6 miesiącach zatrudniliśmy 40 inżynierów w samym tylko dziale badawczo-rozwojowym, powiększając tym samym zespół R&D do 200 osób. Nasze ambicje sięgają jednak znacznie dalej i jesteśmy przekonani, że przy wsparciu społeczności akademickiej będziemy w stanie jeszcze mocniej wypromować potencjał polskiej innowacyjności na całym świecie – podkreśla dr inż. Marcin Żelechowski, szef Działu Badawczo-Rozwojowego w TRUMPF Huettinger.

TRUMPF Huettinger jest światowym producentem zasilaczy do procesów powlekania plazmowego, nagrzewania indukcyjnego i wzbudzania laserów. Produkty firmy dostarczają energii procesowej dla wielu gałęzi przemysłu high-tech, dzięki której największe światowe firmy, wykonujące m.in. smartfony, telewizory, samochody, panele fotowoltaiczne czy szkło architektoniczne, mogą tworzyć i udoskonalać swoje produkty.

Systemy zasilające, produkowane przez TRUMPF Huettinger, wykorzystywane są do wytwarzania struktur półprzewodnikowych najbardziej zaawansowanych technologicznie pamięci 3D i procesorów, do pokrywania powierzchni szklanych i plastikowych (telewizory i monitory LED, OLED, LCD, wyświetlacze telefonów, szkło optyczne, przemysłowe i budowlane), utwardzania powierzchni metalowych (wiertła, koła zębate, łopatki turbin silników lotniczych, protezy, implanty, powłoki wykończeniowe, zabezpieczające i dekoracyjne) oraz wielu innych. TRUMPF Huettinger posiada centra badawczo-rozwojowe i produkcyjne w Polsce i Niemczech, zaś oddziały sprzedaży i serwisu ulokowane są w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji. W Polsce zatrudnionych jest ok. 1400 pracowników.

Red. PP, fot. Paweł Tadejko/PB

Komentarze