Ile masz czasu na złożenie korekt do ZUS? Tu znajdziesz [WAŻNE] terminy

Już od minionego roku obowiązują nowe terminy, w jakich przedsiębiorcy mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych: ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA. Prowadzący firmy mogą spodziewać się wiadomości przypominającej o tej zmianie na swoich profilach na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy:

  • od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – w terminie do 1 stycznia 2024 r.,
  • od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc.

Po tym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyjmie korekt, ponieważ nie będzie już możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek. Modyfikacje będą dopuszczalne jedynie na podstawie prawomocnej decyzji ZUS lub prawomocnego orzeczenia sądu – wyłącznie na koncie ubezpieczonego.

– Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za lata 1999-2021. Sprostowanie tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r. – tłumaczą urzędnicy.

Dane w dokumentach rozliczeniowych, przekazywanych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące, można korygować przez okres do 5 lat, liczony od terminu płatności składek za dany miesiąc.

Płatnik składek ma prawo skorzystać z pomocy ZUS i zweryfikować dokumenty rozliczeniowe. Jeśli będzie składać je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych.

Pomoc w sprawdzeniu rozliczeń, jak również wyjaśnienie zasad dotyczących korygowania dokumentów rozliczeniowych, można uzyskać podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr tel. 22 560 16 00, a także w dowolnej placówce ZUS.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze