Inicjatywa uczelni wyższych oraz Orlen Asfalt wzbudziła zainteresowanie branży drogowej

Wysoki poziom merytoryczny wykładów, praktyczne zajęcia w laboratoriach przy użyciu profesjonalnej aparatury, prezentacja wyników niezależnych badań i najlepszych praktyk w drogownictwie, a także integracja studencka. Na Politechnice Białostockiej zakończono warsztaty dedykowane studentom kierunków związanych z budownictwem drogowym. Uczestnicy wydarzenia otrzymali certyfikaty ukończenia zajęć prowadzonych przez ekspertów z Politechniki Białostockiej, partnerskich uczelni oraz pracowników Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt sp. z o.o.. Warsztaty odbyły się 2 i 3 grudnia 2021 r.

Latający Uniwersytet Drogowy to nieformalna organizacja, która powstała z inicjatywy pracowników Politechniki Białostockiej i Politechniki Lubelskiej oraz Orlen Asfalt i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Do przedsięwzięcia dołączyły także politechniki z Gdańska, Rzeszowa oraz Krakowa. Przedsięwzięcie nie tylko integruje środowisko akademickie, ale stanowi platformę współpracy naukowej i przemysłu na rzecz kształcenia przyszłych inżynierów, co spotkało się z przychylnością środowiska branży budowlanej.

– Nie spodziewaliśmy się, że wydarzenie to będzie się cieszyło tak ogromnym zainteresowaniem. Odzew z kraju był bardzo pozytywny i wiele uczelni wyraziło chęć wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że Latający Uniwersytet Drogowy będzie w przyszłości latał po całej Polsce, lądując w każdej uczelni technicznej, która kształci przyszłych inżynierów drogownictwa – podsumowała dr inż. Marta Wasilewska z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, pomysłodawczyni i współorganizatorka Latającego Uniwersytetu Drogowego.

W ciągu dwóch dni spotkań odbyło się sześć warsztatów tematycznych, w których wzięło udział 36 studentów z politechnik: Białostockiej, Lubelskiej, Gdańskiej, Krakowskiej oraz Rzeszowskiej. Zajęcia miały charakter praktyczny i stawiały na rozwiązywanie konkretnych problemów z zakresu drogownictwa. Młodzi ludzie to w większości członkowie kół studenckich, skupiających pasjonatów drogownictwa. Dzięki warsztatom zyskali wiedzę dotyczącą m.in. najnowszych metod badań asfaltów i mieszanek mineralno – asfaltowych, parametrów techniczno – eksploatacyjnych nawierzchni drogowych oraz trendów w projektowaniu infrastruktury drogowej.

– To niesamowite wydarzenie i w naszej opinii też niesamowicie integrujące studentów, a także nas wykładowców. Możliwość przekazania tej wiedzy w sposób praktyczny inspiruje nas i studentów. Wydaje się, że to daleko z Gdańska do Białegostoku, ale nie było żadnym problemem zebrać grupę studentów, którzy chcieli tu przyjechać. I oto jesteśmy. Bardzo nam się tu podoba, sama uczelnia również robi wrażenie. To bardzo dobrze zorganizowane wydarzenie i cieszymy się, że mogliśmy w nim uczestniczyć – podkreślał opiekun studentów dr hab. inż. Marek Pszczoła z Politechniki Gdańskiej.

Warsztaty to swego rodzaju inwestycja w młodych ludzi, którzy w przyszłości będą projektować polskie drogi. Uczestnicy spotkania, zaprzyjaźnione uczelnie podkreślały nie tylko merytoryczną wartość warsztatów, ale także atmosferę sprzyjającą wymianie kontaktów i integracji całego środowiska.

Udział w warsztatach był bezpłatny – sponsorem zajęć był Orlen Asfalt.

Red. PP, fot. mat. pras./Gabriela Kościuk

Komentarze