Inspirujące pomysły białostockich uczniów. Dają przykład i zdobywają pieniądze na realizację swoich projektów

Uczniowie z Białegostoku zdobyli trzy granty finansowe na realizację swoich własnych projektów edukacyjnych w IX edycji konkursu „Projekt z klasą”, organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Wśród nagrodzonych są uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych.

Budowa zautomatyzowanej stacji uprawy roślin, akcja przeciw nietolerancji Tajemne życie motyli, stworzenie robota – Pogromcy Piasków – to trzy zwycięskie projekty uczniów z Białegostoku.

W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 20 000 uczniów, podzielonych na 640 grup projektowych, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Jury konkursowe oraz internauci wybrali łącznie 50 zwycięskich zespołów, które zostaną nagrodzone grantami na realizację projektów, ufundowanymi przez organizatora konkursu – wydawnictwo Nowa Era. Łączna wartość grantów to aż 62 tysiące złotych.

W ramach konkursu uczniowskie grupy projektowe, prowadzone przez nauczycieli zgłaszają pomysły, a jury po ich ocenie przyznaje granty finansowe wspierające ich realizację. Dzięki temu uczniowie mają szansę na spełnienie marzeń oraz możliwość wdrożenia w życie swoich planów. Uczą się, jak przejść drogę od projektowania do wykonania. Zyskują teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę, a przede wszystkim nabywają przekonania, że chcieć, to móc, dlatego zawsze warto się starać.

Z roku na rok inicjatywy uczniów są coraz bardziej ambitne. Dotyczy to nie tylko imponującego poziomu technologicznego zgłaszanych projektów, ale przede wszystkim ich wpływu na życie lokalnej społeczności – mówi Małgorzata Jankowska, koordynatorka inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w wydawnictwie Nowa Era, członek jury konkursu Projekt z klasą. – Wiele projektów miało na celu integrację i uwrażliwienie na sytuację osób wykluczonych społecznie. Uczniowie coraz częściej wychodzą też z działaniem poza granice Polski – pomagają dzieciom z rejonów objętych wojną lub głodem, nawiązują współpracę naukową z uczniami szkół z zagranicy.

Pula nagród w konkursie wynosiła aż 62 tysiące złotych. Do rozdysponowania było po 25 grantów o wartości 1000 zł każdy, w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Dodatkowo Nowa Era ufundowała także sześć Złotych Grantów po 2000 zł każdy, w kategoriach specjalnych: Budujemy relacje, Stosujemy nowe technologie, Myślimy nieszablonowo, Działamy z sercem, Prezentujemy projekt i Świętujemy Niepodległość.

Nagrody przyznawało jury, w którym znaleźli się dziennikarze Jan Stradowski i Justyna Suchecka, Nauczycielka roku 2017 Marta Florkiewicz-Borkowska, psycholog Piotr Bucki oraz przedstawiciele Nowej Ery: Jolanta Gałecka i Małgorzata Jankowska. 10 grantów zostało przyznanych w ogólnopolskim głosowaniu internautów – oddano w nim ponad 100 000 głosów.

Zwracaliśmy szczególną uwagę na projekty, które wychodzą zarówno poza program nauczania, jak i poza mury szkolne. Ważne było dla nas również, jaki cel ostatecznie kryje się za prezentowanymi pomysłami – komentuje Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczyciel Roku 2017 i członek jury konkursu. – Ocenialiśmy także jakość pracy zespołowej i podział zadań, uwzględniający różne kompetencje uczniów.

Projekt z klasą to konkurs edukacyjny organizowany od dziewięciu lat przez wydawnictwo Nowa Era. Ogłaszany jest co roku w październiku. Uczniowskie grupy projektowe, prowadzone przez nauczycieli mają dwa miesiące na zgłaszanie pomysłów, na realizację których chcieliby uzyskać wsparcie finansowe. Wyniki konkursu ogłaszane są zawsze w styczniu. W tym roku w konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, szkoły branżowe i zawodowe). Jubileuszowa 10. edycja Projektu z klasą rozpocznie się w październiku 2019 roku.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze