Inwestują w innowacyjne technologie. Białostocki Promotech na drodze do robotyzacji

Nawet trzykrotne zwiększenie wydajności procesu obróbki metalu zyska Promotech dzięki nowej maszynie, w 100 proc. obsługiwanej przez robota. To jeden z elementów dostosowywania modelu biznesowego firmy do warunków Gospodarki 4.0. Nowy zakup producenta i eksportera innowacyjnych narzędzi i automatów spawalniczych to obrabiarka CNC Brother Speedio, wyposażona w zrobotyzowany zestaw do załadunku i odbioru detali – Rexio.

Inwestycje w innowacyjne technologie to nasza odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami postępująca rewolucja cyfrowa, zwana czwartą rewolucją przemysłową czy „Gospodarką 4.0” – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. – Jednym z kierunków naszych działań jest dostosowanie do tych wymogów naszych wewnętrznych procesów wytwórczych. Zakup nowej maszyny jest początkiem całego procesu inwestowania w urządzenia i narzędzia, które mają w jak największym stopniu zmniejszyć zaangażowanie ludzkiej pracy, przy jednoczesnym znacznym wzroście produktywności i wydajności.

Nowy zakup producenta i eksportera innowacyjnych narzędzi i automatów spawalniczych to obrabiarka CNC Brother Speedio, wyposażona w zrobotyzowany zestaw do załadunku i odbioru detali – Rexio. Nowa maszyna jest właśnie instalowana i będzie wykorzystywana do produkcji elementów do wiertarek PRO36, stanowiących największy udział w sprzedaży firmy.

Po raz pierwszy zastosujemy w tej maszynie wysokowydajne narzędzia obróbcze PKD o przedłużonej wytrzymałości. W sumie, poprzez zastosowanie robota i tych narzędzi, spodziewamy się trzykrotnego zwiększenia wydajności na obróbce korpusów wiertarek – zapowiada Artur Zawadzki, dyrektor produkcji Promotechu.

Zastosowane w procesie obróbki narzędzia pozwalają również na skrócenie czasów przezbrojeń maszyny, co usprawni procesy wytwórcze i obniży koszty wytwarzania, zgodnie z realizowaną w Promotechu koncepcją zarządzania LEAN. To z kolei przełoży się na wyższą precyzję wykonania produktów oraz szybszy czas realizacji zamówienia, a w efekcie większą konkurencyjność wyrobów Promotechu.

Jest to pierwsze w firmie stanowisko w pełni zautomatyzowane, włącznie ze zdalnym monitoringiem obszaru roboczego i systemem zdalnych powiadomień obsługi technicznej na temat przebiegu procesu obróbki – wyjaśnia Artur Zawadzki. – Po wdrożeniu informatycznego systemu planowania produkcji IPO, będzie to kolejny element dostosowania naszych działań do wymogów „Gospodarki 4.0”.

Automatyzacja pracy jest też remedium na negatywne perspektywy demograficzne i rosnące deficyty kadrowe, które dotyczą także Promotechu.

Prócz wielokrotnego zwiększenia produktywności, główną korzyścią z zastosowania maszyny nowej generacji, wyposażonej w robot, będzie też możliwość samodzielnej pracy maszyny bez ciągłej obsługi operatora i wykorzystanie wykwalifikowanych pracowników do prac przy innych maszynach CNC – dodaje dyrektor Zawadzki.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze