Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku nagrodzona za wkład w ochronę środowiska

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku otrzymała Ogólnoświatową Nagrodę Protokołu Montrealskiego, przyznawaną przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). 

Nagrodę, w imieniu białostockiej izby, odebrał w piątek Wojciech Orłowski, dyrektor. Została ona przyznana za wkład w kontrolę legalności obrotu substancjami, które podlegają zakazom obrotu i używania lub są wycofywane ze względu na ich negatywny wpływ na środowisko. Substancje te zubażają warstwę ozonową i przyczyniają się do globalnego ocieplenia.

Krajowa Administracja Skarbowa została nagrodzona za skuteczne egzekwowanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych. Gazy te wykorzystywane są w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła. Ze względu na tzw. wysoki współczynnik ocieplenia globalnego są one wycofywane z użycia w państwach – Stronach Protokołu Montrealskiego. Jako że wciąż jednak jest popyt na tego typu substancje, przy jednoczesnym wprowadzeniu przez Unię Europejską ograniczeń ilościowych, często są podejmowane próby nielegalnego przywozu tych substancji.

W skali światowej zatrzymano blisko 20 tys. pojemników i 30 tys. szt. urządzeń zawierających kontrolowane chemikalia. 72 proc. wszystkich światowych zatrzymań stanowiły ujawnienia zgłoszone przez Krajową Administrację Skarbową. Ponadto UNEP doceniła także KAS za działalność szkoleniową i współpracę na forum UE.
Nagrody UNEP otrzymało w sumie 43 przedstawicieli KAS – z Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów i pięciu izb administracji skarbowej – w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie.

Od stycznia 2018 roku funkcjonariusze podlaskiej KAS ujawnili na polsko-białoruskich przejściach granicznych 92 próby przemytu do Polski butli z tzw. czynnikami chłodniczymi zubażającymi warstwę ozonową i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

 

 

Opr. PP, fot. IAS Białystok

Komentarze