Jak motywować trudnych pracowników?

The teamwork example with business people pushing stone to top

Kwestia skutecznego motywowania trudnych pracowników spędza sen z powiek niejednemu managerowi. Podpowiadamy jak skutecznie zachęcić tego typu personel do pracy.

W każdej firmie można spotkać niezdyscyplinowanych, humorzastych oraz ekscentrycznych pracowników. Jeśli jednak jest to osoba kompetentna i ogólnie sprawdza się w swojej pracy, warto poszukać sposobów na poradzenie sobie z jej trudnym charakterem. Poniżej przedstawiamy sprawdzone zasady motywowania „uciążliwych” pracowników.

Motywacja pracowników – rodzaje

System motywacyjny jest to kompleksowy zestaw celowo i indywidualnie dobranych narzędzi motywacyjnych dla pracowników danej firmy. Prawidłowo dopasowany system motywacji pozwala zachęcić do pracy wszystkich – także trudnych pracowników – zmniejszyć rotację personelu, ocieplić wizerunek pracodawcy, wpływając jednocześnie na stabilność i wyniki firmy.

Wyróżniamy dwa typy motywacji:

 • motywacja zewnętrzna – w tym zakresie wyróżniamy motywację pozytywną (system nagród, między innymi pochwały, podwyżki wynagrodzeń, premia, karty lub bony podarunkowe, awans, benefity pracownicze w postaci dofinansowania posiłków, wakacji czy zajęć sportowych) oraz negatywną (w szczególności kary, utrata pracy, degradacja ze stanowiska, redukcja pensji, utrata premii),
 • motywacja wewnętrzna – pracownik sam wykonuje dane zadanie, ponieważ chce – sprawia mu to radość i przynosi satysfakcję.

Indywidualne cechy trudnych pracowników a motywacja

W firmach można spotkać wielu trudnych pracowników:

 • pracownik niezdecydowany, który potrzebuje dłuższego czasu na podjęcie decyzji i zdarza mu się również zmienić zdanie,
 • pracownik nadmiernie rywalizujący, który chce być najlepszy we wszystkim, bez względu na konsekwencje,
 • pracownik przesadnie dramatyzujący, który wiele sytuacji postrzega w negatywny sposób oraz szybko irytuje się i obraża na współpracowników;
 • nadgorliwy pracownik, który zawsze ma i chce przedstawić swój punkt widzenia;
 • pracownik tzw. wulkan, który wybuchowo reaguje na każde niepowodzenia.

Skuteczny sposób motywowania powinien być dostosowany do sposobu działania i indywidualnych cech pracowników. W przypadku trudnych pracowników warto wybierać metody elastyczne, pozostawiające dużą swobodę indywidualnego dopasowania różnego rodzaju benefitów pracowniczych – na przykład karta podarunkowa Sodexo czy dofinansowanie posiłków przy pomocy karty Lunch Pass Sodexo.

Organizacja pracy trudnego pracownika

Pracodawca, który chce skutecznie zachęcić trudnego pracownika do wydajnej pracy, powinien z nim przede wszystkim porozmawiać. Takie zapewnienie poczucia indywidualnego traktowania pozwoli poznać oczekiwania tego typu pracownika i dopasować odpowiednie sposoby motywacji. Aby odpowiednio zorganizować pracę ekscentrycznego pracownika, warto stworzyć mu odpowiednie warunki, takie jak:

 • zwiększenie decyzyjności, między innymi w zakresie organizacji i funkcjonowania jego stanowiska pracy;
 • tworzenie poczucia odpowiedzialności za projekt poprzez delegowanie uprawnień;
 • zapewnienie różnorodności zadań;
 • stosowanie otwartej komunikacji poprzez jasne określenie reguł pracy i wymagań;
 • możliwość pracy na dobrym sprzęcie i z nowymi technologiami;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • tolerowanie „ciemnej” strony pracownika (ale tylko w pewnym stopniu);
 • odpowiedni dobór współpracowników – osoby o uciążliwym charakterze należy otaczać pracownikami, którzy są zbyt konwencjonalni, by podważać ich „szalone” pomysły, ale na tyle niekonwencjonalni, by mogli z nimi współpracować;
 • stworzenie strefy relaksu, która umożliwi efektywny wypoczynek w godzinach pracy;
 • wyznaczenie ścieżki awansu zawodowego i zapewnienie możliwości awansu;
 • możliwość doskonalenia zawodowego, między innymi uczestniczenie w szkoleniach;
 • możliwość spędzenia czasu ze współpracownikami poza firmą – organizacja spotkań i wyjazdów integracyjnych;
 • tworzenie odpowiedniej atmosfery pracy zgodnie z zasadą 3F (fun, friends, feedback).

Nagrody i pochwały dla trudnych pracowników

Nagradzanie trudnych, ale kreatywnych pracowników, którzy skutecznie wywiązują się z powierzonych im zadań, jest podstawowym działaniem mającym wpływ na poprawę efektywności ich pracy. Aby jednak wybrana nagroda należycie spełniła swoje motywacyjne zadanie, musi być dla trudnego pracownika atrakcyjna. Warto więc wybierać uniwersalne narzędzia motywacyjne, na przykład przedpłacona karta podarunkowa Sodexo pozostawia nagrodzonej osobie pełną swobodę w zakresie wyboru nagrody najbardziej adekwatnej do jej indywidualnych potrzeb oraz czasu i miejsca jej realizacji (można nią płacić za dowolne towary wszędzie tam, gdzie honorowana jest karta Mastercard, a także w Internecie).

Ponadto bardzo ważnym elementem motywacji jest zauważanie przez pracodawcę sukcesów osiąganych przez swoich „uciążliwych” podwładnych. Stanowi to jasny komunikat, że warto się starać, bo ich trud zostaje dostrzeżony. Poza tym należy też pochwalić pracownika za osiągane przez niego wyniki. Wyrażenie swojego uznania na forum, w czasie spotkania z pozostałymi pracownikami, to najlepsza zachęta dla trudnego pracownika do podejmowania nowych wyzwań i szukania kreatywnych rozwiązań problemów.

Artykuł partnerski

Komentarze