Jak wygodnie planować i ewidencjonować czas pracy?

Rejestracja czasu pracy wykonywanej przez wszystkie osoby zatrudnione w danej firmie to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy niezależnie od wielkości zatrudnienia. Obowiązujące aktualnie ustawowe regulacje nakazują, by precyzyjnie ewidencjonować nie tylko czas przeznaczany przez pracownika na wykonywanie poszczególnych obowiązków służbowych, ale również dokładny czas rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w danym dniu.

Efektywna i zgodna z przepisami realizacja obowiązków nakładanych przez ustawę jest obecnie znacząco utrudniona przez trwającą pandemię COVID-19 i związane z tym faktem oddelegowanie części personelu do pracy zdalnej. W takiej sytuacji doskonałym rozwiązaniem jest skorzystanie z dobrej klasy systemu RCP, dzięki czemu w łatwy sposób można planować, ewidencjonować i nadzorować czas pracy wszystkich pracowników – zarówno pracujących zdalnie, jak i w siedzibie firmy.

System RCP – zasada działania

System RCP jest specjalistycznym, dedykowanym oprogramowaniem, pozwalającym na automatyzację wielu procesów związanych z szeroko rozumianą organizacją pracy zatrudnionych w danej firmie osób. Dzięki temu zauważalnie skraca się czas potrzebny działowi HR na planowanie i rozliczanie czasu pracy personelu, co przekłada się na poprawę efektywności jego funkcjonowania.

Dobrej klasy system RCP pozwala nie tylko planować czas pracy, ale również uwzględnia szereg czynników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na możliwość wykonywania obowiązków służbowych przez każdego pracownika. W efekcie tworzone grafiki pracy w optymalny sposób wykorzystują dostępny personel przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Funkcjonalności systemu RCP

Podstawową funkcjonalność każdego systemu RCP stanowi dokładne ewidencjonowanie liczby godzin przepracowanych w określonym czasie przez każdego pracownika. To jednak jedynie ułamek możliwości, jakimi może dysponować wysokiej klasy system rejestracji czasu pracy. Dla przykładu opracowany w Polsce system Infinite RCP umożliwia planowanie czasu pracy na bazie zdefiniowanych wcześniej szablonów, pozwalając równocześnie na dynamiczne dostosowywanie planu pracy do liczby dostępnych w danym okresie pracowników.

Infinite RCP może także zostać bez problemu zintegrowany z dowolnym systemem HR, dzięki czemu w łatwy sposób można kontrolować terminy i wymiar urlopu wypoczynkowego każdego pracownika. System pozwala również generować szczegółowe raporty w oparciu o wybrane kryteria i zestawy danych.

Wybór systemu RCP – o czym pamiętać?

Rozwiązań klasy RCP nigdy nie należy wybierać kierując się wyłącznie kryterium cenowym co wciąż jest dość częste wśród polskich przedsiębiorców. W obecnych realiach i w obliczu konieczności zapewnienia efektywnego funkcjonowania firmy pomimo licznych obostrzeń i ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa niezwykle istotną cechą systemu RCP jest możliwość rozliczania wszystkich pracowników niezależnie od tego, gdzie i w jakim trybie wykonują pracę. Warto także wybrać system, który może zostać bez dodatkowych nakładów finansowych zintegrowany z już funkcjonującymi w danej firmie systemami oraz oprogramowaniem.

Infinite RCP – nowoczesna i efektywna kontrola czasu pracy

Infinite RCP jako system ewidencji czasu pracy wyróżnia się spośród dostępnych rozwiązań przede wszystkim szerokim zakresem funkcjonalności i modułową strukturą, która pozwala w praktycznie dowolny sposób dostosować zestaw funkcji do profilu działalności i potrzeb firmy, w której zostanie wdrożony.

Dodatkową zaletą Infinite RCP jest możliwość jednoczesnego nadzorowania czasu pracy nie tylko personelu zatrudnionego w siedzibie czy filiach firmy, ale również pracujących zdalnie oraz wszystkich zleceniobiorców, stażystów czy pracowników kontraktowych.

Co szczególnie ważne, system Infinite RCP pozwala na dalszą rozbudowę o kolejne moduły, jeśli zachodzi taka potrzeba, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany w każdej firmie niezależnie od jej wielkości. Więcej o dostępnych funkcjonalnościach Infinite RCP można dowiedzieć się bezpośrednio ze strony internetowej producenta pod adresem https://infinite.pl/oferta-infinite/infinite-rcp

Artykuł partnerski

Komentarze