Jak założyć firmę w czasie pandemii?

Pandemia koronawirusa dała się we znaki wszystkim, a w dużej mierze odczuli ją przedsiębiorcy. Wiele marek było zmuszonych zawiesić, a nawet zamknąć swoją działalność. Czy w dobie koronawirusa działalność rozpoczęło wiele nowych firm? Jak wygląda rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w czasie pandemii? Opowiadamy o formalnościach związanych z rejestracją.

Między styczniem a sierpniem 2020 roku w województwie podlaskim zarejestrowano w ZUS 34 proc. mniej płatników „sam za siebie” niż w tym samym czasie w 2019 roku. Taką informację przekazała nam Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim.

Na ten wyraźny spadek wpływ miało wiele czynników – jednym z nich, z pewnością, była pandemia koronawirusa. Mieszkańcom Podlasia nie brakuje jednak chęci do zakładania własnej działalności gospodarczej, każdego dnia w rejestrze CEIDG pojawiają się nowe firmy. Jak założyć firmę w czasie pandemii?

Wpis do CEIDG

Najważniejszym dokumentem w rejestracji działalności gospodarczej jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zawiera on podstawowe dane na temat firmy. We wniosku należy zawrzeć swoje dane, nazwę firmy, NIP, REGON, informacje na temat ubezpieczenia, odpowiedniego urzędu skarbowego, formie opodatkowania.

W formularzu można umieścić także informacje o biurze rachunkowym, które będzie prowadziło księgowość firmy, nadanych pełnomocnictwach, koncie bankowym czy dodatkowych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego) lub osobiście.

Profil zaufany

Założenie profilu zaufanego jest możliwe dzięki potwierdzeniu tożsamości obywatela Polski. Uprawienia takie mają niektóre banki i platforma usług pocztowych Envelo, potwierdzenie można uzyskać także mając nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną i czytnik NFC lub posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny.

W przypadku niespełniania wymogów założenia profilu zaufanego można założyć tymczasowy profil zaufany (wymagana jest rozmowa wideo z urzędnikiem). Tymczasowy profil zaufany jest ważny tylko 3 miesiące, ale w obecnej sytuacji jego ważność może zostać automatycznie przedłużona, jeśli w kraju będą obowiązywać ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Nadanie numeru NIP i REGON

Nie masz numeru NIP ani REGON? Nie martw się, wszystko zostało tak uproszczone, aby przyszły przedsiębiorca miał jak najmniej formalności do uzupełnienia. Jeśli nie jesteś pewny, czy masz numer NIP lub go nie posiadasz, na wniosku w CEIDG zaznacz pole „Nie posiadam numeru NIP”. Urząd skarbowy sprawdzi, czy miałeś wyrobiony numer NIP, a jeśli nie, to go nada. Tak samo dzieje się w przypadku numeru REGON (za ten odpowiada urząd statystyczny).

Formalności ubezpieczeniowe

Założenie firmy wiąże się także z obowiązkiem ubezpieczenia. Jakie trzeba wypełnić formalności w tym przypadku?

– Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma w ZUS dwa statusy. Po pierwsze – jest płatnikiem składek, po drugie – osobą ubezpieczoną – mówi Katarzyna Krupicka z białostockiego oddziału ZUS.

Jak wyjaśnia, jeżeli dana osoba chce rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, musi ją zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta. Efektem złożenia wniosku jest: wpis do ewidencji, nadanie numeru NIP, nadanie numeru REGON, zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Można też wysłać elektronicznie wniosek o wpis do CEIDG. Dokumenty zgłoszeniowe, takie jak ZFA, ZZA, ZUA, ZCNA, można złożyć w momencie rejestracji firmy.

Te dokumenty można również złożyć bezpośrednio w placówce ZUS, listownie albo elektronicznie w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W pierwszym miesiącu prowadzenia działalności przedsiębiorca musi sporządzić deklarację rozliczeniową ZUS DRA – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sporządza się ją raz i obowiązuje ona co miesiąc aż do momentu zmiany wysokości składek.

– Jeśli wszystkie formalności zostały dopełnione, przedsiębiorca po założeniu firmy nie musi stawić się osobiście w ZUS. Płatnik składek listownie otrzymuje numer rachunku składkowego, na który będzie co miesiąc będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne. Numer konta może również samodzielnie wygenerować na stronie www.eskladka.pl. Wszystkie osoby ubezpieczone i płatnicy mogą sprawdzać stan swojego konta ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, na której mamy już założonych 5,6 mln profili – tłumaczy Krupicka.

Komentarz redakcji (autorka)

Jednoosobową działalność gospodarczą założyłam niecałe dwa miesiące temu. Uważam, że formalności związane z założeniem firmy są bardzo uproszczone. Wniosek o wpis w CEIDG, ale także formularz ZUS, można złożyć online, co w czasie pandemii znacznie ułatwia sprawę. Sam portal CEIDG wymaga kilku poprawek: dokładniejszego opisania procedur i lepszego interfejsu informatycznego. Problematyczne okazało się jedynie złożenie rejestracji VAT EU – wizyta w urzędzie skarbowym była niezbędna, a ze względu na koronawirusa wymagała wcześniejszego umówienia się.

Magdalena Ławreniuk, fot. pixabay.com

Komentarze