Jakie podatki VAT obowiązują w krajach Europy?

Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%. Ustawa przewiduje jednak przypadki, w których stosuje się obniżone stawki podatku od towarów i usług, czyli 0%, 5% i 8%. Zastanawiasz się jakie stawki VAT obowiązują w innych krajach Europy? Niniejszy artykuł charakteryzuje podatki VAT obowiązujące we Włoszech, Hiszpanii i Szwecji.

VAT we Włoszech

Podatek VAT we Włoszech obowiązuje od 1972 roku i funkcjonuje również pod nazwą IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). Standardowa składka podatku VAT w tym kraju wynosi 22%, czyli jest o 1% niższa niż w Polsce. Na Półwyspie Apenińskim obowiązują również obniżone składki VAT, które kształtują się na poziomie 10%, 5%, 4% i 0%. Zerowa stawka obowiązuje jedynie w przypadku usług w zakresie transportu międzynarodowego i wewnątrzwspólnotowego. Więcej informacji na temat konkretnych stawek VAT we Włoszech można przeczytać w artykule: https://taxology.co/pl/jaki-vat-obowiazuje-we-wloszech/.

Odpowiedniej rejestracji jako podatnik VAT należy dokonać we Włoszech przed rozpoczęciem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania rozliczeń podatku VAT w systemie kwartalnym lub miesięcznym. Rozliczenia kwartalne dotyczą wszystkich podatników, których obroty za zeszły rok nie przekroczyły 400 tys. euro w przypadku świadczenia usług i 700 tys. euro w przypadku sprzedaży towarów. Należny podatek należy opłacić do 16 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale lub miesiącu rozliczeniowym, a roczną deklarację trzeba złożyć do 30 kwietnia następnego roku. Niedotrzymanie terminu wiąże się z naliczeniem kary w wysokości 30% podatku VAT oraz opłaty odsetkowej w wysokości 2,5% rocznie.

VAT w Hiszpanii

W Hiszpanii podatek VAT został wprowadzony w 1986 roku, czyli w momencie przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. Podstawowa stawka tego podatku wynosi 21% i objęte są nią wszystkie towary i usługi, które nie podlegają stawkom obniżonym, czyli 0%, 4% i 10%. Zerowa stawka podatku VAT w Hiszpanii obowiązuje w przypadku transportu wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego odbywającego się drogą powietrzną i morską oraz w przypadku niektórych złotych monet i sztabek. Więcej informacji na temat konkretnych stawek VAT w Hiszpanii można przeczytać w artykule: https://taxology.co/pl/jaki-vat-obowiazuje-w-hiszpanii/.

Rozliczenia podatku VAT w Hiszpanii następują w terminach miesięcznych, kwartalnych i rocznych, co jest uzależnione od poziomu przychodów, który osiągnęła firma. Miesięczne deklaracje składają przedsiębiorstwa, których przychód za zeszły rok nie przekroczył 6 milionów euro. Przekroczenie tego progu oznacza konieczność składania deklaracji kwartalnych. Do składnia rozliczeń rocznych zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT. Deklaracje miesięczne należy składać do 30 dnia kolejnego miesiąca, a deklaracje kwartalne do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Zeznanie roczne należy złożyć do 30 stycznia kolejnego roku. Kary za niedotrzymanie terminu wynoszą z reguły 5% miesięcznie.

VAT w Szwecji

Podatek VAT w Szwecji wprowadzono w 1960 roku. Standardowa jego wysokość wynosi 25%, co sprawia, że jest jednym z najwyższych w Europie. Oczywiście funkcjonują również obniżone stawki, które kształtują się na poziomie 0%, 6% i 12%. Zerowa stawka podatku VAT w Szwecji dotyczy leków wydawanych na receptę, usług drukarskich i innych usług związanych z produkcją czasopism dla organizacji non-profit oraz wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego transportu osób. Więcej informacji na temat konkretnych stawek VAT w Szwecji można przeczytać w artykule: https://taxology.co/pl/jaki-vat-obowiazuje-w-szwecji/.

W Szwecji obowiązują miesięczne, kwartalne i roczne terminy składania rozliczeń VAT, które są uzależnione od obrotu osiąganego przez przedsiębiorstwo. Firmy, których obroty nie przekroczyły miliona SEK zobowiązane są do złożenia deklaracji rocznej. W przypadku, gdy obroty przekroczyły 1 mln SEK, ale były niższe niż 40 mln SEK przedsiębiorstwo dokonuje rozliczeń kwartalnych. W przypadku obrotu powyżej 40 mln SEK firma zobowiązana jest do miesięcznego składania zeznań podatkowych. Nieterminowe rozliczenia skutkują w Szwecji nałożeniem kary w wysokości 15% wymaganego podatku.

Znajomość przepisów dotyczących podatku VAT jest ważna szczególnie dla firm, które współpracują z międzynarodowymi kontrahentami. Polecanym rozwiązaniem dla tego typu przedsiębiorców jest skorzystanie z usług taxology.co, czyli firmy która świadczy specjalistyczne usługi w zakresie rejestracji VAT w krajach UE oraz kompleksowego doradztwa podatkowego. Zespół specjalistów doradzi najlepsze rozwiązania i pomoże wdrożyć optymalizację podatkową.

Artykuł partnerski

Komentarze