Koniec biznesu Tesco Polska – kupuje go sieć Netto. Co ze sklepami w Podlaskiem?

Brytyjskie Tesco poinformowało o sprzedaży swojego biznesu w Polsce firmie Salling Group. To duńska firma, spółka macierzysta Netto Polska. Transakcja, która podlega zatwierdzeniu przez organy antymonopolowe (przewiduje się, że nastąpi to w czwartym kwartale 2020 r.), obejmuje 301 sklepów, centra dystrybucji i główną siedzibę. W ramach umowy około 7 tys. pracowników Tesco zostanie przeniesionych do Salling Group.

Komentując sprzedaż Dave Lewis, prezes Grupy Tesco, powiedział:

Widzieliśmy znaczącą poprawę wyników naszej działalności w Europie Środkowej, ale nadal dostrzegamy wyzwania rynkowe w Polsce. Ta transakcja pozwoli nam skoncentrować się w regionie na działalności w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, gdzie mamy silniejszą pozycję rynkową i możliwości wzrostu oraz osiągamy marże i wyniki finansowe, które stanowią wartość dla Grupy. Chciałbym podziękować wszystkim naszym koleżankom i kolegom z Tesco w Polsce za ich zaangażowanie w obsługę klientów w Polsce przez tak wiele lat. Energia i zaangażowanie, jakie wykazali w ciągu ostatnich dwóch lat, przekształcając Tesco w Polsce na model dwuformatowy, były niesamowicie imponujące. Uważamy, że ta transakcja to najlepszy sposób zabezpieczenia przyszłości firmy dla naszych pracowników i klientów w Polsce.

Janusz Stroka, prezes Netto Polska, z entuzjazmem odnosi się do perspektywy wprowadzenia konceptu Netto w całym kraju.

Konsolidując obie sieci handlowe na rozwojowym rynku, robimy znaczący krok w realizacji strategii całej naszej grupy, stając się jednym z czołowych graczy na jednym z największych rynków w Europie – mówi prezes Stroka.

Salling Group planuje przekształcić nabyte sklepy Tesco w Netto 3.0 nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia transakcji. Do tego czasu będą one działały pod szyldem Tesco. Szczegółowy plan dla każdego sklepu zostanie opracowany w najbliższych miesiącach.

Całkowita wartość przedsiębiorstwa – Tesco Polska, ustalona w ramach transakcji, wynosi 900 mln zł (równowartość 181 mln GBP), a łączne wpływy netto mają wynieść około 819 mln zł (równowartość 165 mln GBP), w gotówce. Sfinalizowanie transakcji spodziewane jest w bieżącym roku finansowym. Wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne. Dodatkowo, Grupa Tesco poczyniła postępy w sprzedaży pozostałych nieruchomości w Polsce, nieuwzględnionych w transakcji. W ciągu ostatnich 18 miesięcy zostały sprzedane lub uzgodniono sprzedaż 22 sklepów, co daje wpływy netto w wysokości około 200 mln GBP. Grupa Tesco będzie prowadzić dalsze działania w celu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym 19 działających sklepów, nie objętych tą transakcją sprzedaży.

Red. PP, fot. Tesco

Komentarze