Konkurs kreatywny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z atrakcyjnymi nagrodami

Instytut Badań Edukacyjnych, który na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiada za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, ogłosił konkurs kreatywny dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Moje hobby na rynku pracy”.

Głównym celem konkursu „Moje hobby na rynku pracy” jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie oraz możliwości, jakie w zakresie potwierdzania kompetencji daje ZSK. W konkursie wzięli już udział uczniowie z województwa podkarpackiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tym razem przed szansą zdobycia atrakcyjnych nagród pieniężnych stanie młodzież z czterech innych województw.

Zasady udziału

Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Jego przedmiotem jest przygotowanie pracy graficznej, której tematem przewodnim będzie hasło „Moje hobby na rynku pracy”.

Forma? Dowolna! Może być to więc zarówno obraz, rysunek, zdjęcie, grafika wektorowa, grafika cyfrowa, grafika 3D, jak i komiks lub plakat. Warunkiem udziału jest przesłanie pracy oraz wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy konkurs@ibe.edu.pl do 15 kwietnia 2020 roku.

Następnie w każdym z województw wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody w wysokości:
1 800 zł – I miejsce
1 200 zł – II miejsce
700 zł – III miejsce

Więcej informacji znajduje się na stronie http://kwalifikacje.edu.pl/kolejny-etap-konkursu-moje-hobby-na-rynku-pracy/

Red. PP

Komentarze