Kontekst prawny instalacji monitoringu domowego

Prywatny monitoring musi obejmować tylko dom i posesję. W przeciwnym razie można się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Monitoring w pracy jest możliwy tylko wtedy, gdy pracownicy wiedzą o wszystkich kamerach.

Monitoring domowy a dane osobowe

Zgodnie z Art. 6. danymi osobowymi może być każda informacja, która pozwala na zidentyfikowanie konkretnego człowieka. Tak więc nie tylko nazwisko, adres czy pesel, ale również zarejestrowanie czyjejś twarzy (gdy jest na tyle wyraźna, by ją rozpoznać) jest objęte ochroną. Czasami nawet zarejestrowanie numeru tablicy rejestracyjnej jest uznawane za przetwarzanie danych osobowych. Aby zarejestrowanie człowieka nie zostało uznane za naruszenie prywatności, należy uwzględnić szereg wymogów, które dotyczą np. wymaganej zgody sfilmowanej osoby lub obowiązków administratora. Tak więc instalując monitoring domu, należy pamiętać o polityce bezpieczeństwa, wykonaniu obowiązku informacyjnego, a niekiedy trzeba też złożyć wniosek o zarejestrowanie danych przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Monitoring podwórka i mieszkania a prawo

Prawo jednak nie jest na tyle sformalizowane i ustawodawcy wprowadzili liczne odstępstwa od tej reguły. Zgodnie z art. 3a ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. powyższych wytycznych dotyczących danych osobowych nie stosuje się do użytkowników kamer, którzy rejestrują dane innych osób w celach osobistych lub domowych. Jeśli monitoruje się swoją posesję w celu zwiększenia bezpieczeństwa swojego i rodziny, to nie nikt nie ma prawa pozwać za to takiej osoby do sądu.

Zagrożenia prawne związane z prywatnym monitoringiem

Nie zawsze użytkownik kamery jest górą w tego typu sprawach. Ostatnimi czasy w Kielcach kamera monitoringu na podwórku obejmowała swoim zasięgiem fragment placu, podjazdu i furtki sąsiada. Człowiek ten złożył więc sprawę do sądu ze względu na naruszenie jego prywatności. W sądzie domagał się usunięcia kamer oraz zadośćuczynienia w postaci 20 tys. zł. Sąd przyznał mu rację, ponieważ nielegalne jest wykorzystywanie monitoringu poza konieczny obręb. Podczas rejestracji swojej posesji należy zwracać szczególną uwagę na dokładny zakres obserwowanego terenu.

Monitoring w pracy

Aby monitoring w pracy był zgodny z prawem, każdy pracownik musi dokładnie wiedzieć, w którym miejscu znajdują się wszystkie kamery. Nagrania muszą też być rejestrowane i archiwizowane tylko na czas niezbędny dla celów bezpieczeństwa. Istnieje też kategoryczny zakaz instalowania kamer w miejscach prywatnych dla pracownika, takich jak przebieralnie lub prywatne gabinety. Aby pracodawca czuł się bezpiecznie w związku z instalowaniem monitoringu, dobrze jest zebrać pisemną zgodę pracowników podkreślającą, że wiedzą o systemie rejestrującym.

Artykuł partnerski

 

Komentarze