Krzysztof Przybył, „Teraz Polska”: Prognozuję dla Podlasia prawdziwą eksplozję przedsiębiorczości [TYLKO U NAS]

Ostatnie edycje Konkursu „Teraz Polska” odzwierciedlają dynamikę rozwoju gospodarczego Podlasia. Laureatów z regionu jest coraz więcej i widać, że tutejsze firmy są nowoczesne i śmiało mogą konkurować na rynku międzynarodowym. O potencjale podlaskich przedsiębiorstw z Krzysztofem Przybyłem, szefem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, rozmawia Piotr Walczak.

Piotr Walczak, Przedsiębiorcze Podlasie: Jakie podlaskie firmy przychodzą panu na myśl w pierwszej chwili?

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu „Teraz Polska”: W szczególności – co oczywiste – przychodzą mi na myśl laureaci Konkursu „Teraz Polska”. W mojej opinii są to najbardziej znamienici przedstawiciele podlaskiego biznesu. Wydaje mi się, że pamiętam wszystkich laureatów.

Jeżeli pan pozwoli, może znajdzie się miejsce, by wymienić wszystkich na końcu naszej rozmowy, bo każda z tych firm naprawdę zasługuje na uznanie i rozgłos. Natomiast w tym momencie chciałbym wymienić laureata szczególnego – Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita, czyli potęgę w branży, krajowego lidera coraz śmielej poczynającego sobie za granicą – ponieważ zdobył Godło „Teraz Polska” dwukrotnie (wręczenie statuetki – rok 2017 – na poniższym zdjęciu – red.).

Region jednoznacznie kojarzony jest z rolnictwem czy branżą spożywczą – w dużej mierze mleczarską. Tymczasem w województwie podlaskim mamy przedsiębiorstwa innowacyjnych technologii, posiadające własne centra badawczo – rozwojowe, których parki maszynowe nie ustępują firmom zachodnim. Mało kto jednak o tym wie. Z czego może wynikać niska świadomość takiego stanu rzeczy?

– Myślę, że coraz więcej osób kojarzy Podlasie z nowoczesnymi technologiami i innowacyjnością. Wymienię znów – nie z racji obowiązku, ale ze względu na osobiste przekonanie – dwie firmy, które zdobyły Godło „Teraz Polska”.

Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform SA produkują, jak sama nazwa wskazuje, sklejki, wykorzystując bliskość bogatych w surowiec drzewny lasów liściastych. W tej branży, tylko z pozoru nieskomplikowanej, niezbędne jest wdrażanie najnowocześniejszych technologii, by sprostać wymogom klientów i konkurencji. Materiały muszą być foliowane, pokrywane tworzywami sztucznymi, lakierowane, przeznaczone do cięcia laserem i przy tym konkurencyjne cenowo. Nie osiągnie się tego bez zastosowania innowacyjnych technologii.

Kolejny przykład to firma ChM sp. z o.o., również laureat Godła „Teraz Polska”. I tak: dzięki organizowanemu przez nas konkursowi więcej osób mogło dowiedzieć się o tym przedsiębiorstwie, położonym w niewielkiej miejscowości Lewickie, kilka kilometrów na południe od Białegostoku. Firma ChM specjalizuje się w produkcji mało inwazyjnych implantów ortopedycznych, a nowoczesna medycyna to jedna z najbardziej innowacyjnych branż.

To tylko dwa przykłady, ale jest ich więcej. Oczywiście warto, by wzrastała świadomość innowacyjnego potencjału województwa podlaskiego.

Gdy rozmawiam z właścicielami podlaskich firm, m.in. z branży metalowej, wyjeżdżających kilka razy w roku na międzynarodowe targi przemysłowe, zgodnie podkreślają, że nie mają żadnych „kompleksów Podlasia”. Występują obok światowych potentatów, chwaląc się swoimi produktami i rozwiązaniami stosowanymi w swoich przedsiębiorstwach. Jednak znikoma ich liczba do tej pory otrzymała Godło „Teraz Polska”. Jaką wartość dodaną mogłoby dać im to wyróżnienie?

– Godło „Teraz Polska” stało się znakiem rozpoznawanym przez wszystkich Polaków. Weryfikujemy postrzeganie tego znaku w corocznych badaniach – dobra nim oznaczone, niezależnie od kategorii, są utożsamiane z wysoką jakością przez 80 proc. respondentów. W dobie rynkowej wielości i silnej konkurencji Polacy odwołują się do znaków jakości, w których hierarchii Godło „Teraz Polska” zajmuje najwyższą pozycję.

Udział w Konkursie „Teraz Polska” związany jest z rozmaitymi korzyściami, które pokrótce wymienię. Wspomniałem już wcześniej o Godle, czyli możliwości włączania efektywnego znaku jakości we wszystkie etapy promocji swoich produktów, usług czy innowacji. Finałowym wydarzeniem każdej edycji Konkursu jest odbywająca się w Teatrze Wielkim w Warszawie Gala „Teraz Polska”. Biorą w niej udział uczestnicy Konkursu, a także czołowi krajowi przedsiębiorcy, przedstawiciele świata sportu i kultury, politycy, dziennikarze, osoby publiczne.

Gala „Teraz Polska” to niezwykła okazja do nawiązania ciekawych znajomości i ekskluzywny sposób na świętowanie sukcesów w biznesie. Jednym z walorów udziału w Konkursie jest networking, który daje okazję do ciekawych spotkań, nie tylko podczas Gali, ale także odbywającego się kilka razy w roku Klubu „Teraz Polska”.

Ponadto Fundacja „Teraz Polska” zapewnia firmom, które biorą udział w Konkursie, silną obecność medialną. Jest to możliwe dzięki szerokiej współpracy Fundacji z najważniejszymi i największymi krajowymi redakcjami.

Dodatkowo, Fundacja wydaje własny kwartalnik „Teraz Polska”, na łamach którego promuje dokonania laureatów Konkursu „Teraz Polska”.

Liczba 20 laureatów z Podlasia na 28 edycji Konkursu „Teraz Polska” nie jest porażająca…

– Wydaje się, że jest to wynik nieco poniżej średniej w stosunku do innych województw. Natomiast skupiłbym się na kilku ostatnich edycjach. Myślę, że Konkurs doskonale odzwierciedla dynamikę rozwoju gospodarczego Podlasia. Laureatów z państwa regionu jest coraz więcej i widać, że podlaskie firmy są nowoczesne, mają doświadczenie, know-how i śmiało mogą konkurować na rynku międzynarodowym. Wiele podlaskich firm – i myślę, że lista laureatów Konkursu „Teraz Polska” jest tutaj dobrą wskazówką – jest wręcz wizytówką krajowej gospodarki.

Zatem dostrzega pan rosnący potencjał gospodarczy Podlasia?

– Oczywiście, co więcej, prognozuję dla Podlasia prawdziwą eksplozję przedsiębiorczości. Przez wiele lat pewną obiektywną trudnością dla regionu, również dla rozwoju biznesu, był gorszy dostęp do infrastruktury teletechnicznej oraz gorsza sieć dróg. Obecnie ten problem jest sukcesywnie niwelowany.

Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na czynnik, który znacząco wpłynie na gospodarkę Podlasia w najbliższej przyszłości. Macie zdolną młodzież i świetną uczelnię techniczną, czego najlepszym potwierdzeniem są sukcesy Argo Team, czyli twórców łazików marsjańskich z Politechniki Białostockiej; notabene zostali oni wyróżnieni nagrodą Promotor Polski, przyznawaną przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Przybył
Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Redaktor naczelny kwartalnika „Teraz Polska”. Inicjator wielu projektów, akcji społecznych oraz edukacyjnych mających wpływ na rozwój kraju. Wieloletni członek zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Fundator i przewodniczący Rady Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc.

Konkurs „Teraz Polska”
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od blisko trzydziestu lat organizuje Konkurs „Teraz Polska”. W ramach tej inicjatywy wyróżniono siedemset polskich firm oferujących najlepsze produkty i usługi, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Cel Fundacji to promocja dobrych polskich marek, a jednocześnie przyczynianie się do wzmacniania marki Polska w Europie i na świecie.

Laureaci Konkursu „Teraz Polska” z Podlasia (powtórzenia oznaczają kolejne nagrody):
Agros Fortuna sp. z o.o.
Zakłady Mięsne Mazury SA
Janza
KAN s.c.
Przedsiębiorstwo Drewkar s.j. Tomasz R. Janik, Wojciech A. Janik
Suempol sp. z o.o.
PMB SA
Pronar ap. z o.o.
Hebart Ekofiber Henryk Bartlewski Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wyroby Regionalne
Delphia Yachts Kot s.j.
Urząd Miejski w Białymstoku
ChM sp. z o.o.
Bartlowizna Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe Henryk Bartlewski
KAN Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform SA
Podlaska Chata s.c. Józefczuk Andrzej i Józefczuk Krzysztof
Gmina Suwałki
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Komentarze