Latający Uniwersytet Drogowy. Politechnika i Orlen Asfalt razem dla lepszych kompetencji przyszłych kadr

Inicjatywa uczelni wyższych oraz Orlen Asfalt sp. z o.o. pozwoli zdobywać kompetencje zawodowe przyszłym inżynierom – drogowcom. 2-3 grudnia na Politechnice Białostockiej odbędzie się kolejna edycja Latającego Uniwersytetu Drogowego. Wydarzenie rozpocznie się 2 grudnia o godz. 8.30 w Hali InnoEkoTech na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Latający Uniwersytet Drogowy został założony z inicjatywy pracowników Politechniki Białostockiej i Politechniki Lubelskiej oraz spółki Orlen Asfalt i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Przedsięwzięcie wzbudziło ogromne zainteresowanie środowiska drogowców i do tej nieformalnej organizacji dołączyli także pracownicy i studenci z Politechnik: Gdańskiej, Rzeszowskiej oraz Krakowskiej.

To partnerskie przedsięwzięcie ma na celu przekazywanie wiedzy, a także doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego. Przyjazna atmosfera spotkania sprzyja też integracji społeczności akademickiej związanej z branżą.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę na podniesienie swoich kompetencji zawodowych, a także poznanie specjalistycznych zagadnień zarówno w zakresie najnowszych metod badania asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, jak i zagadnień zakresu projektowania infrastruktury drogowej.

– W środowisku drogowców nie było dotąd pomysłu na to, jak zainteresować młodych tą dziedziną. Mamy nadzieję, że Latający Uniwersytet Drogowy to zmieni – mówi dr inż. Marta Wasilewska, pomysłodawczyni i współorganizatorka Latającego Uniwersytetu Drogowego, pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, która podkreśla, że wydarzenie ma już swoją renomę i cieszy się zainteresowaniem wielu firm wykonawczych i produkcyjnych.

W ramach 4. edycji Latającego Uniwersytetu Drogowego odbędzie się sześć warsztatów, w których weźmie udział 36 studentów, reprezentujących uczelnie wyższe z Białegostoku, Lublina, Gdańska, Krakowa oraz Rzeszowa. Prowadzący to wybitni eksperci z Politechniki Białostockiej, partnerskich uczelni oraz pracownicy Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt sp. z o.o. To doświadczeni praktycy, naukowcy, którzy projektują innowacyjne i bezpieczne rozwiązania inżynierskie oraz mają istotny wkład w kształceniu przyszłych drogowców.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnią: przedstawiciel spółki Orlen Asfalt, należącej do Grupy Kapitałowej Orlen, dyrektor ds. badań i rozwoju dr inż. Krzysztof Błażejowski, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, a także rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, która zainauguruje spotkanie.

Organizatorzy wydarzenia: Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Rzeszowska, Orlen Asfalt sp. z o. o, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku.

Tematyka warsztatów Latającego Uniwersytetu Drogowego

  • Warsztat I „Budujemy wieże” – gra integracyjna – dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK
  • Warsztat II „Lepkość lepiszcza asfaltowego” – mgr inż. Kamil Kowalski, mgr inż. Krzysztof Kołodziej, Politechnika Rzeszowska
  • Warsztat III „Spękania niskotemperaturowe nawierzchni asfaltowych” – dr hab. inż. Marek Pszczoła, dr inż. Łukasz Miejłun, dr inż. Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska
  • Warsztat IV „Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie” – dr inż. Krzysztof Błażejowski, mgr inż. Marta Wójcik – Wiśniewska, mgr inż. Wiktoria Baranowska, mgr inż. Przemysław Ostrowski, Orlen Asfalt sp. z o. o.
  • Warsztat V „Alternatywne (względem koleinowania) metody oceny odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na deformacje trwałe” – dr inż. Piotr Zieliński, dr inż. Jarosław Górszczyk, Politechnika Krakowska
  • Warsztat VI – „Projektowanie dróg z wykorzystaniem programu AutoCad Civil3D” – mgr inż. Michał Jurkowski, Politechnika Lubelska
  • Warsztat VII „Kruszywa drogowe w warstwie ścieralnej – skąd te szczególne wymagania?” – dr inż. Marta Wasilewska, dr inż. Paweł Gierasimuk, mgr inż. Dominik Grzyb, Politechnika Białostocka

Red. PP, fot. pexels.com

Komentarze