Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Czas na Podlasian!

Studenci, którzy chcą rozwijać się w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu m.in. zarządzania i komunikacji projektów, mogą aplikować do programu Ambasadorów CSR.

Uczestnicy programu edukacyjnego realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wezmą udział w warsztatach z ekspertami CSR, zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu m.in. zarządzania i komunikacji projektami, wystąpień publicznych, współpracy – zwłaszcza z biznesem. Ponadto studenci będą organizować także własne wydarzenia i projekty promujące tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program Ambasadorów CSR oparty jest na ścieżkach edukacyjnych, których opiekunami są firmy – partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 16. edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu będzie składała się z czterech ścieżek:
– kultura organizacyjna, opiekun spotkania: CCC,
– komunikacja a CSR, opiekun spotkania: Henkel Polska,
– zarządzanie a CSR, opiekun spotkania: Bank BNP Paribas Bank Polska,
– zarządzanie różnorodnością, opiekun spotkania: ERGO Hestia.

Studenci, którzy zostaną zaproszeni do XVI edycji LOB po zakończonej rekrutacji będą uczestniczyć w czterech weekendowych zjazdach. Podczas spotkań nie tylko zdobędą wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również będą mieli możliwość poznać praktyków biznesu, którzy na co dzień wdrażają działania CSR w swoich firmach.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. Powstał w 2004 roku z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i kół naukowych skupiających studentów zainteresowanych CSR. W ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonuje program Ambasadorów CSR i Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o CSR.

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Opiekunowie ścieżek edukacyjnych XVI edycji LOB: Bank BNP Paribas, CCC, ERGO Hestia, Henkel
Patron honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Zgłaszać można się do 7 stycznia 2020 r. poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/lob/rekrutacja/

PW, fot. Pixabay

Komentarze