Lokata czy konto oszczędnościowe? Wady i zalety obu rozwiązań

Lokata czy konto oszczędnościowe? W pierwszej kolejności poświęć swój czas na odpowiedzenie sobie na kilka zasadniczych pytań: w jakim celu odkładamy pieniądze i kiedy będą nam one potrzebne. Wówczas z łatwością dobierzemy sobie produkt, który będzie idealnie dopasowany do naszych potrzeb.

Wpłaty i wypłaty

Tutaj bezkonkurencyjnie wygrywa konto oszczędnościowe. Możemy na nie wpłacać kiedy i ile chcemy. Zawsze wypłacimy z niego pieniądze w każdej wysokości i w dogodnym dla nas momencie. Nie powoduje, to utraty naliczanych odsetek, które zostaną dopisane na koniec miesiąca. Zostaną one wyliczone na podstawie sald i ilości dni miesiąca, gdy przebywały na koncie. Jedna wypłata w miesiącu z konta oszczędnościowego jest darmowa, każda kolejna w tym samym miesiącu jest już płatna. Jej wysokość może być różna w zależności od banku.

Inaczej jest w przypadku lokaty bankowej. Nie możemy do niej dopłacać. W przypadku jej zerwania, dostaniemy wyłącznie wpłacone pieniądze bez naliczonych odsetek. Jednak nie poniesiemy żadnych kosztów w przypadku jej zerwania czy wypłaty na koniec okresu jej trwania. Każda wypłata będzie równała się z jej likwidacją (zamknięciem) lokaty.

Koszty zakładania, prowadzenia i bezpieczeństwo

Oba produkty są zakładane i prowadzone za darmo. Czasem niektóre banki wymagają posiadania u siebie rachunku osobistego, by móc również założyć rachunek oszczędnościowy. Takiego wymogu nie ma w przypadku lokat.

Pieniądze wpłacone na konto czy lokatę podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości 100 tys. euro w przeliczeniu na złotówki. Oznacza to, że w przypadku upadłości banku zostaną nam zwrócone pieniądze do tej sumy. W przypadku wspólnego (małżeńskiego) depozytu czy rachunku wartość gwarancji liczy się podwójnie. Co istotne takiego zabezpieczenia nie  posiadają parabanki.

Oprocentowanie

Większość lokat jest oferowana z oprocentowaniem stałym, czyli nie zmienianym w okresie jej trwania. Z góry więc możemy wyliczyć ile dostaniemy odsetek po jej zakończeniu. Na rynku są również lokaty z oprocentowaniem zmiennym, ale stanowią one odsetek oferowanych lokat. Obecnie oprocentowanie w przypadku lokat krótkoterminowych sięga 3-3,5%. Oczywiście trzeba sprawdzić czy nie ma do spełnienia dodatkowych warunków, które stawia przed nami bank.

W przypadku wszystkich kont oszczędnościowych oferowane jest wyłącznie oprocentowanie zmienne. Oznacza to, że w zależności od obniżki lub podwyżki wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, bank może w każdym momencie je zmienić: podwyższyć lub obniżyć.

Z założenia oprocentowanie lokat powinno być wyższe niż oprocentowanie konta oszczędnościowego. Jednak w praktyce, jest już różnie. Oprocentowanie najlepszych rachunków oszczędnościowych dochodzi do 2,5-3%. Przy czym te najwyżej oprocentowane oferowane są zazwyczaj nowym klientom banku, lub są otwierane wraz z rachunkiem osobistym. Czasem wyłącznie przez z góry określony promocyjny okres lub w zależności od salda rachunku.

Konto czy lokata?

Jeśli bardziej zależy nam na dostępności do gotówki i odkładamy kwoty w różnych wysokościach, nie systematycznie, to idealne będzie dla nas konto oszczędnościowe. Pozwoli ono nam na szybki dostęp do naszych pieniędzy bez utraty odsetek, kosztem nie wiele niższego oprocentowania. Jeżeli natomiast potrzebujemy produktu, który zagwarantuje nam stabilny, wyliczany zysk i zmusi nas do dłuższego oszczędzania, to wybierzmy lokaty bankowe.

Reasumując, jeśli mamy możliwość korzystajmy z obu produktów naraz. Pozwoli nam to na optymalizację dochodów jaką możemy uzyskać z własnych pieniędzy. Wystarczy ustalić próg kwoty jaki trzymam na lokacie, a jaki na rachunku oszczędnościowym. Najważniejsze jednak by nie trzymać wszystkich pieniędzy na nieoprocentowanym rachunku osobistym, gdyż będzie je zjadać inflacja (1,8% w sierpniu w ujęciu rocznym). Każde oprocentowanie własnych środków powyżej pozwoli utrzymać nam moc zakupową pieniędzy na nie mniejszym poziomie. A to zapewni nam jeden z dwóch produktów: konto oszczędnościowe lub lokata bankowa.

Artykuł partnerski

Komentarze