Mały ZUS: w Podlaskiem blisko 4 tysiące zgłoszeń przedsiębiorców. Teraz udogodnienie tylko dla nielicznych

Termin składania dokumentów na mały ZUS minął 8 stycznia 2019 r. Obecnie skorzystać z tego rozwiązania mogą tylko nieliczni. Większość przedsiębiorców mogących i zainteresowanych, by to zrobić, złożyło już dokumenty zgłoszeniowe, by korzystać z nowej ulgi. W całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął do 9 stycznia ponad 126 tysięcy zgłoszeń. W województwie podlaskim było to prawie 4 tys. Jak zatem widać, nowe rozwiązanie cieszy się dużą popularnością.

W samym Białymstoku przedsiębiorcy złożyli 1 934 zgłoszenia, w inspektoracie w Suwałkach – 383, w Łomży – 299, w Augustowie – 168, w Wysokiem Mazowieckiem – 130, w Sokółce – 125, w Grajewie – 116, w Zambrowie – 115, w Bielsku Podlaskim – 97, w Kolnie – 87, w Siemiatyczach – 76, w Hajnówce – 75.
Łącznie w województwie podlaskim było ich 3 605 zgłoszeń.

Przypomnijmy, że ustawowy termin na zgłoszenie to siedem dni od 1 stycznia danego roku kalendarzowego, czyli 8 stycznia. Może być to jednak również siedem dni liczone od innego momentu: pierwszego dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności w danym roku kalendarzowym lub pierwszego dnia spełniania warunków do ustalania podstawy wymiaru składek zgodnie z art. 18c ust. 1-3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. pierwszy dzień zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, czy też pierwszy dzień zaprzestania korzystania z „preferencyjnych składek”). Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie.

Mały ZUS to już trzecia ulga dla przedsiębiorców – pozostałe to ulga na start i tzw. preferencyjna podstawa opłacania składek. Dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, prowadzących działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym, nie korzystających ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT i jednocześnie nie rozliczających się w formie karty podatkowej. Mogą z niej skorzystać osoby, których przychód za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczy trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63 tys. zł).

Ważne jest to, że mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Należy dodać, że skorzystanie z ulgi nie jest obowiązkowe i wpływa na wysokość przyszłych świadczeń, np. emerytury, renty i zasiłku chorobowego. Z małego ZUS będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z małego ZUS nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o. oraz osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze