MBA w Białymstoku? To trampolina do awansu i wyższych zarobków

Kwiecień to gorący okres w rekrutacjach do programów MBA. W Białymstoku rekrutacja odbywa się po raz drugi. Mowa o kolejnej edycji programu firmowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Politechnikę Białostocką – Master of Business Administration. Z badań wynika, że co trzeci absolwent MBA awansuje lub zmienia pracę na lepszą. Połowa odnotowuje wzrost zarobków. Co czwarty posiadacz dyplomu MBA zarabiał w 2018 roku ponad 19 000 złotych brutto. Jest więc, o co „się bić”.

Aby sprostać wyzwaniom rynku, będącego w stanie permanentnej i szybkiej – jak nigdy wcześniej – zmiany, konieczne jest ciągłe pogłębianie i poszerzanie kompetencji i umiejętności.

Udział w dobrze przygotowanym programie MBA daje konkretną, praktyczną wiedzę. Nasi wykładowcy to praktycy, pracujący warsztatowymi metodami w oparciu o konkretne, realne studia przypadków. Bezcenną wartością prowadzonych w ramach MBA zajęć jest dyskusja i wymiana praktyk między samymi uczestnikami, którzy wnoszą własne wieloletnie, doświadczenia biznesowe – mówi dr Przemysław Wajda, dyrektor programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (GFKM).

Doświadczenie kierownicze jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić kandydat do programu MBA. W GFKM minimalne wymagane to trzy lata. Niezbędny jest też dyplom ukończenia studiów wyższych. O przyjęciu do programu decyduje jednak przede wszystkim rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa daje nam możliwość lepszego poznania kandydata, jego motywacji, determinacji i potencjału, rozpatrywanego zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i tego, co może wnieść do grupy – wyjaśnia dr Przemysław Wajda. – Zwracamy uwagę nie tylko na doświadczenie zawodowe. Pytamy też o oczekiwania w stosunku do programu i o to, które kompetencje chce szczególnie wzmocnić.

Statystyki jasno pokazują, z jak doświadczonymi osobami zetkniemy się, decydując się na MBA. Z analiz przeprowadzonych przez GFKM wynika, że ponad 80 proc. słuchaczy MBA to osoby w wielu 31-50 lat (niemalże po połowie w przedziale 31-40 i 41-50 lat). Największa grupa – 48 proc. – ma wykształcenie techniczne, 39 proc. – ekonomiczne i biznesowe, ale są też humaniści – blisko 19 proc. Średni staż pracy uczestnika programu to 18 lat. Stanowisko kierownika lub dyrektora piastuje 70 proc., a członkami zarządu lub zarządzającymi właścicielami firmy jest 17 proc. Zdecydowana większość z nich – 68 proc. – reprezentuje przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób, 22 proc. przedsiębiorstwa, w których liczba pracowników mieści się w przedziale 50-249.

Analizy prowadzone przez różne podmioty oferujące programy Master of Business Administration wskazują, że przynajmniej jedna trzecia posiadaczy dyplomu MBA awansuje w strukturach własnej firmy lub szybko znajduje nowego pracodawcę, gotowego zaoferować korzystniejsze warunki pracy – również finansowe.

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła w 2018 roku 12 500 złotych brutto miesięcznie. Co czwarty zarabiał 19 240 złotych i więcej. Najwyższy poziom wynagrodzeń odnotowano na stanowiskach dyrektorskich – mediana w tej kategorii to 19 977 złotych (bez dyplomu MBA – 12 822 zł), co czwarty badany zarabiał 25 934 złotych brutto i więcej.

Udział w dwuletnim (cztery semestry) programie MBA to wydatek powyżej 40 tys. zł. Wnioskując, choćby z przytoczonych badań poziomu wynagrodzeń osób z dyplomem MBA, to opłacalna inwestycja. Potwierdzają to również absolwenci MBA GFKM.

Dyplom otworzył mi drzwi do nowych wyzwań i profesjonalizacji narzędzi, z których korzystam. Można powiedzieć, że się „zmonetyzował”. Ale jako najbardziej wartościowe oceniam zindywidualizowane podejście, które oferuje program MBA GFKM – z oceną 360 stopni, coachingiem i możliwością wyboru specjalistycznej ścieżki. Udział w nim pozwolił mi rozwinąć do poziomu eksperckiego zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde. Pozwolił z pełnym zrozumieniem omawiać mechanizmy finansowe, a nierzadko w sposób klarowny te mechanizmy tłumaczyć. Bezcenna w biznesowym świecie, w którym niezbędne są szybki dostęp do informacji i konfrontacja doświadczeń, jest sieć kontaktów, którą zbudowałem uczestnicząc w programie – mówi Adam Niklewski, absolwent International Executive MBA GFKM.

Wielu słuchaczy finansuje MBA dzięki wsparciu pracodawców, którzy opłacają udział w programie w całości lub partycypują w kosztach. Są jednak i tacy, którzy sami płacą za naukę.

Wychodzą z założenia, że inwestycja w wiedzę i relacje na poziomie MBA po prostu się opłaca – podsumowuje dr Przemysław Wajda.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM) jest firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w szkoleniach i projektach rozwojowych dla kadry kierowniczej oraz personelu średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych. Jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce. Jako jedna z pierwszych wprowadziła na polski rynek programy Master of Business Administration – obecnie realizuje je w sześciu miastach: Gdańsku, Warszawie, Białymstoku, Katowicach, Szczecinie i Płocku, w ramach 21 grup (największa liczba w Polsce).

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze