Międzynarodowa wymiana młodzieży – konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej

młodzież

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Międzynarodowa wymiana młodzieży”. Zadanie polega na zorganizowaniu co najmniej jednej wizyty wzajemnej, tj. wizyty grupy młodzieży polskiej w kraju partnera oraz grupy młodzieży z kraju partnera w Polsce. W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę. Konkurs adresowany jest do młodzieży polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rówieśników w krajach partnerskich. Oferty należy składać do 15 maja 2015.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.bip.men.gov.pl

Komentarze