Mikrodotacje dla Podlasia – 2 tura konkursu

logoFIOpodlasiedinFundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 2/2015 na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru od 20.05.2015 r. do 15.06.2015 r.

Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym. Przeznaczenie Mikrodotacji musi być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

Wysokość środków

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł.
Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 209 100,00 zł.

Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

  • Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 2 miesiące.
  • Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2015 to 01.08.2015 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2015 to 30.09.2015 r.

Więcej szczegółów TUTAJ oraz w załączniku do artykułu.

Komentarze