Mlekovita ma już 24 zakłady produkcyjne. We wrześniu dołączyły dwa z Wielkopolski

Prezes zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński

Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, wciąż się rozwija, konsekwentnie budując swoją pozycję na świecie. Z początkiem września do Grupy dołączyły kolejne dwa podmioty – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie wraz z zakładem w Chodzieży – rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity do 24.

Połączenie z Grupą Mlekovita pozwala na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego obu włączanych podmiotów.

– Obecna trudna sytuacja na rynku mleczarskim oraz systematycznie dokonująca się koncentracja produkcji i przetwórstwa sprawiają, że sektor mleczarski potrzebuje transformacji bardziej niż kiedykolwiek. Jednym z niezbędnych w dzisiejszych czasach kroków jest konsekwentna i przemyślana konsolidacja. Ta przeprowadzana właśnie w Wielkopolsce pozwala na dalsze niezakłócone funkcjonowanie zakładów w Czarnkowie i Chodzieży, w tym zapewnienie odbioru surowca od producentów mleka – mówi prezes zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. – Zgodnie z naszą realizowaną od wielu lat strategią dążymy do bycia firmą globalną. W związku z tym jesteśmy strategicznie otwarci na ekspansję poprzez rozwój w ramach zwiększania liczby spółdzielni w Grupie Mlekovita i niezmiennie zapraszamy do połączenia z nami dobre i rentowne spółdzielnie.

To połączenie stwarza również nowe możliwości dla dalszego rozwoju, gdyż planowane są inwestycje w rozbudowę i modernizację obu zakładów. Wpłynie to na stabilizację, wzrost produkcji i zatrudnienia w regionie oraz zwiększenie zapotrzebowania surowców od lokalnych dostawców. Stabilność i bezpieczeństwo, jakie daje nowoczesna, wciąż rozwijająca się ogólnopolska grupa mleczarska, do której dołączyły wielkopolskie zakłady, pozwolą planować rozwój produkcji i modernizację gospodarstw.

Mlekovita to obecnie firma o zasięgu globalnym – jej produkty trafiają do 167 krajów świata na wszystkich kontynentach. Ten polski koncern mleczarski tworzą obecnie własne komplementarne podmioty: 24 zakłady produkcyjne, 35 hurtownie, 147 sklepów firmowych Mlekovitka i sklep internetowy mlekovitka.pl. W 2022 roku, pomimo zawirowań rynkowych związanych z wybuchem wojny na Ukrainie, Grupa Mlekovita osiągnęła kolejny rekord przychodów, które wyniosły ok. 9,5 mld złotych. Na inwestycje wydano ok. 100 mln złotych.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze