Czy można dorabiać będąc na emeryturze?

Żyjemy, coraz dłużej, według niektórych badań od 8 do 9 lat, aniżeli trzy dekady temu. Naturalne jest, zatem to, że także dłużej pracujemy. Nic, więc dziwnego, że każdy człowiek zbliżający się do emerytury zaczyna z utęsknieniem wypatrywać momentu, w którym przejdzie na zasłużony odpoczynek i w spokoju spędzi resztę swojego życia.

Zdarza się jednak tak, że potencjalny emeryt, mimo że nabył prawa do wypłaty świadczeń z funduszu ubezpieczenia społecznego, osiągnął wymagany wiek emerytalny oraz ma przepracowany wymagany staż pracy, to na żadną emeryturę się nie wybiera, bo dalej chce być aktywny zawodowo. Często niestety jest tak, że po zakończeniu kariery zawodowej emeryci mogą liczyć na środki pozwalające na naprawdę bardzo skromne warunki bytowe. W skrajnych przypadkach będą one na granicy minimum socjalnego, obejmując około 30 lub 40 procent standardowego wynagrodzenia z czasów pracy. Z tego powodu wiele osób, które mogłyby przejść na emeryturę, decyduje się dalej pozostać aktywnymi zawodowo. Łączenie pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia z ZUS jest dla wielu osób wygodne, ponieważ przejście na emeryturę nie oznacza wtedy gwałtownego spadku dochodów.

Kto może pracować?

Pomimo iż wcześniej pojawiały się pomysły, aby nałożyć zakaz dorabiania na emeryturze, to emeryci mogą pracować bez ograniczeń, ponieważ rząd z takiego projektu się wycofał. Każda osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, może dzięki temu dorabiać do swojego budżetu bez ograniczeń.

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a chcą dorobić, muszą pamiętać o ustawowych limitach. Zgodnie z ustawą 1998 roku o emeryturach i rentach, obowiązują nowe limity kwot, do których emeryt będzie mógł dorobić. Wysokość tych kwot ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a kwoty te uzależnione są od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Nieprzestrzeganie limitów może skutkować zawieszeniem wypłacania świadczenia emerytalnego lub zmniejszeniem jego wysokości.

Ile można dorobić?

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 marca do 31 maja 2018 roku, do emerytury można dorobić do 3 161, 68 zł brutto miesięcznie. Jest to bezpieczny próg, który daje gwarancję otrzymywania nie pomniejszonego świadczenia.

Natomiast, jeżeli uzyskiwane dochody wyniosą od 3 161, 68 zł do 5 871, 69 zł miesięcznie, wówczas należne świadczenie emerytalne ulega zmniejszeniu (maksymalnie o 582,38 zł). Jeśli dochody przekroczą pułap 5 871, 69 zł miesięcznie (co stanowi 130% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce), Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłacanie należnego świadczenia emerytalnego. Co ważne i co należy mocno pamiętać – zgodnie z przepisami to na emerycie spoczywa obowiązek poinformowania ZUS o podjęciu lub zakończeniu wykonywania pracy dodatkowej.

Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Więcej informacji znajdziesz w serwisie Emerytura PZU pod adresem https://emerytura.pzu.pl

Artykuł partnerski

Komentarze