Można już iść do fryzjera i restauracji, ale obostrzenia są znaczne [SPRAWDŹ ZMIANY]

18 maja 2020 r. to dzień kiedy wszedł trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Możemy już skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji czy kawiarni. Podwyższony też został limit pasażerów w transporcie publicznym. Z kolei od 25 maja umożliwione będą bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych.

Pierwsze poluzowanie obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii nastąpiło 20 kwietnia. Sprawdzamy, co zmienia się wraz z trzecim etapem znoszenia ograniczeń.

Działalność gospodarcza – otwarte salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Od 18 maja możemy:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).
 • Gość może zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala),
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe,
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.

Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 mkw.),
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie,
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami, blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika,
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach,
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego, goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Opieka i edukacja (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek, 18 maja, otwarte zostały także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwione będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niebawem Ministerstwo Edukacji Narodowej poda szczegóły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół.

Od 25 maja możliwe będzie też prowadzenie konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Przedłużony został zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca: konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Od 18 maja dzieci poniżej 13. roku życia mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Transport publiczny (od 18 maja)

Podwyższono limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu autobusem, metrem czy tramwajem może jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji.

Ile osób wejdzie na pokład? Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna). Przykład: jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Uroczystości religijne (od 17 maja)

Zmniejszono restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli, 17 maja, podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 mkw. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 mkw.

Sport (od 18 maja)

Zwiększono limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów),
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Wprowadzono także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwiono także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 mkw.),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 mkw.),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 mkw.),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 mkw.).

W obiektach zamkniętych nie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Kultura (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpiło również w świecie kultury. Możliwe są:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Uczelnie (od 25 maja)

Ma zostać przywrócona możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużono kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl, fot. pixabay.com

Komentarze