Na co mogą liczyć przedsiębiorcy ze stratami w strefie stanu wyjątkowego?

Ponad dwa i pół miesiąc temu został wprowadzony stan wyjątkowy, który w naszym województwie obejmuje 115 miejscowości wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty materialne z tego powodu, mogą starać się o wsparcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród możliwości są odroczenia terminu płatności składek, rozłożenia należności na raty, odstąpienia od pobierania odsetek, a w szczególnych okolicznościach – umorzenia składek.

Urzędnicy zachęcają osoby prowadzące działalność gospodarczą do kontaktu z doradcami ZUS ds. ulg i umorzeń. Wskażą oni, z jakiego wsparcia przedsiębiorca można skorzystać i pomogą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku. Wezmą również pod uwagę szczególne okoliczności, czyli skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach przy granicy z Białorusią.

Odroczenie składek i raty

Przedsiębiorca, który ma problem z płatnościami składek, może skorzystać z kilku rodzajów ulg w ZUS. Jeśli przewiduje, że w najbliższym czasie nie będzie w stanie opłacić bieżących składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Jeżeli zaległość już powstała, przedsiębiorca może zawrzeć z ZUS układ ratalny, by zadłużenie spłacić w dogodnych ratach, w terminach uzgodnionych z Zakładem. Na mocy tarczy antykryzysowej ZUS udziela obu tych ulg bez opłaty prolongacyjnej, gdy chodzi o składki z okresu od stycznia 2020 roku.

Umorzenie składek

Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, ZUS może mu umorzyć należności z tytułu składek. Umorzeniu w tej sytuacji mogą podlegać wyłącznie składki na jego własne ubezpieczenia. Anulowanie składek przysługuje, gdy płatnik ze względu na sytuację majątkową i rodzinną nie jest w stanie opłacić należności. Dotyczy to przypadków, kiedy opłacenie składek spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla przedsiębiorcy oraz jego rodziny i mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Do wniosku o umorzenie należy dołączyć dokumenty potwierdzające konkretne straty materialne.

Odstąpienie od odsetek

Przedsiębiorca, który opłacił zaległe składki, może skorzystać z anulowania odsetek. Warto przypomnieć, że dotyczy to należności za okres od stycznia 2020 roku. Instytucja może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, gdy przedsiębiorca opłacił składki, ale po ustawowym terminie płatności.

Pomogą doradcy ds. ulg i umorzeń

O wsparcie przy wyborze formy pomocy można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń w swoim oddziale ZUS. Doradca pomoże też wypełnić wniosek i skompletować potrzebne dokumenty. Można z nim porozmawiać telefonicznie, umówić się na spotkanie w placówce ZUS lub na e-wizytę.

Numery telefonów do doradców ds. ulg i umorzeń w województwie podlaskim: 85 748 66 78, 85 748 67 60, 85 748 66 32, 85 748 66 19.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze