Na linii biznes – szkolnictwo potrzebna jest współpraca

Jak podnosić jakość kształcenia zawodowego? To główny temat warsztatów w ramach projektu AttTrak, które odbywają się w Białymstoku od 19 października. Potrwają do piątku, 23 października 2020 r. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, organizator – Klaster Obróbki Metali – zdecydował się na formę online. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Dyskusje odbywają się w międzynarodowym gronie – biorą w nich udział partnerzy z Polski Niemiec, Litwy, Włoch i Hiszpanii, dzieląc się swoimi doświadczeniami i prezentując dobre praktyki współpracy na linii szkolnictwo – przedsiębiorcy.

To tydzień obfitujący w merytoryczne i rzeczowe rozmowy. Bo celem projektu pod nazwą AttTrak, realizowanego w ramach programu Erasmus+, jest wymiana doświadczeń i podjęcie współpracy z przedsiębiorcami na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Każdego dnia przedstawiciele innego kraju opowiadają o problemach i działaniach mających na celu ich rozwiązywanie, w kontekście dostosowywania szkolnictwa zawodowego do potrzeb przedsiębiorców z branży metalowej i zmieniającej się sytuacji rynkowej.

W spotkaniach online uczestniczą uczniowie, studenci, właściciele firm, wykładowcy, nauczyciele, przedstawiciele służb zatrudnienia, instytucji okołobiznesowych, samorządów, specjaliści HR.

Na przykładzie Niemiec rozmawiano o efektywnej współpracy pomiędzy aktorami w systemie kształcenia dualnego i ich motywacji do rozwijania dobrej współpracy i efektywnego systemu kształcenia zawodowego. Analizowano model „od koncepcji do realizacji” na podstawie branżowego studium przypadku.

Hiszpanie omawiali czynniki budowania atrakcyjnej kultury organizacyjnej pracodawcy: transformację kultury organizacyjnej, budowanie nowoczesnej organizacji, przystosowanej do nowego modelu zarządzania, budowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem.

Partnerzy z Litwy jutro skupią się na temacie efektywnej motywacji przyszłych i obecnych pracowników: jej pobudzaniu i wykorzystywaniu odpowiednich do uzyskiwania konkretnego wpływu.

Motywacja to również temat przewodni dnia włoskiego.

Z kolei temat piątkowego „polskiego” warsztatu to kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych. Określone zostaną nowe narzędzia i kompetencje, niezbędne do stawienia czoła generacji Z.

Projekt AttTrak realizowany jest od 2018 roku. Jego celem jest wymiana doświadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kształcenia oraz szkoleń zawodowych w przemyśle metalowym. Liderem jest Institut für Betriebliche Bildungsforschung IBBF z Niemiec, a partnerami są: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – koordynator Klastra Obróbki Metali, Alytus Business Advisory Center (Litwa), METAINDUSTRY4, ADVANDED MANUFACTURING CLUSTER OF METAL INDUSTRY IN ASTURIAS (Hiszpania), Reindustria Agenzia Cremona Sviluppo (Włochy).

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Red. PP

Komentarze