Na Podlasiu jest mnóstwo ofert pracy. Najwięcej dla pracowników produkcyjnych i kierowców

Bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników fizycznych i produkcyjnych jest obecnie zauważalne w całym kraju. Nie inaczej sytuacja kształtuje się w naszym regionie. W województwie podlaskim najbardziej poszukiwani są pracownicy produkcyjni. Wzrost liczby ogłoszeń w tej kategorii, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wyniósł aż 70,2 procent! W naszym regionie pożądani są też kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz fachowcy remontowo-budowlani. Zainteresowani podjęciem nowej pracy mieszkańcy Podlasia mogą wybierać z ponad 3,2 tys. ofert kierowanych do pracowników fizycznych. Tak wynika z raportu OLX.

Na Podlasiu najbardziej poszukiwanymi obecnie fachowcami (pośród zawodów fizycznych) są pracownicy produkcyjni. W serwisie OLX Praca w lipcu tego roku 22 proc. ofert pracy dotyczyło tego sektora. W naszym regionie brakuje także pracowników z sektora transport i spedycja – głównie kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Co piąte ogłoszenie kierowane do pracowników fizycznych dotyczy właśnie tego zajęcia. Na trzecim miejscu pośród deficytowych zawodów na Podlasiu znaleźli się natomiast fachowcy remontowo-budowlani. Do nich adresowanych jest 17,7 proc. ogłoszeń.

Rekordowe zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych dało wynik o 70,2 proc. większy w porównaniu z liczbą ofert dostępną w 2020 r. Podobny wzrost osiągnęła kategoria transport i spedycja. Liczba ogłoszeń, kierowanych głównie do kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, jest obecnie większa o 70 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. 26-procentowy wzrost dotyczy natomiast w naszym regionie ofert dla fachowców remontowo-budowlanych.

Wzrost ofert pracy w kluczowych dla rynku sektorach, takich jak produkcja, transport i spedycja czy prace remontowo-budowlane, jest w naszym regionie znaczący. Na mieszkańców województwa czeka duża liczba ofert. Czy zapotrzebowanie na pracowników fizycznych i produkcyjnych idzie jednak w parze z atrakcyjnymi warunkami pracy? Okazuje się, że tak. Jak podaje OLX Praca, pracodawcy chcąc zachęcić Polaków do podjęcia pracy fizycznej, sięgają po coraz atrakcyjniejsze (również finansowe) argumenty.

Analiza ofert kierowanych do pracowników fizycznych i produkcyjnych pokazuje, że coraz częściej na benefity mogą liczyć nie tylko pracownicy biurowi, ale także kurierzy, magazynierzy, kasjerzy czy pracownicy produkcyjni. Szkolenia zapewniane są m.in. osobom z sektora handlowego, pracującym w sprzedaży i obsłudze klienta. Prywatną opieką medyczną i pakietami sportowymi pracodawcy z kolei próbują zachęcić do aplikowania pracowników magazynowych, a premie miesięczne przewidziane są m.in. dla kasjerów i pracowników sklepów.

Choć pracodawcy oferują coraz więcej, deficyt pracowników fizycznych wciąż dotyczy znacznej części województwa podlaskiego. Jak wskazują dane zebrane przez Barometr Zawodów, pracownicy produkcyjni poszukiwani są głównie w Suwałkach, Białymstoku, ale również powiatach: suwalskim, zambrowskim, białostockim, bielskim i hajnowskim. Choć w tych regionach braki kadrowe uzupełniane są kadrą spoza Polski, liczba wolnych wakatów wciąż pozostaje duża.

Największe zapotrzebowanie w naszym regionie dotyczy obecnie kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Osoby chętne do podjęcia pracy w tych zawodach poszukiwane są w niemal całym województwie. Szczególnie duży deficyt pracowników tego sektora widoczny jest w północnej części regionu – powiecie sejneńskim.

Wolne wakaty dla robotników budowlanych bez trudu znajdą z kolei mieszkańcy Suwałk i powiatu suwalskiego, gdzie branża intensywnie się rozwija. Budowlańców brakuje także w powiatach: sejneńskim, białostockim, sokólskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim czy hajnowskim. Według danych zgromadzonych przez Barometr Zawodów na północy regionu – w Suwałkach, powiatach suwalskim i sejneńskim – pracodawcy zgłaszają także duże zapotrzebowanie na dekarzy, blacharzy i pracowników robót wykończeniowych. Tych ostatnich brakuje też m.in, w powiatach: kolneńskim, grajewskim, łomżyńskim czy hajnowskim. Dekarze i blacharze poszukiwani są z kolei m.in. w Białymstoku, powiatach białostockim, bielskim, monieckim oraz sokólskim.

Rok 2021 stał się dobrym czasem na poszukiwanie nowej pracy w deficytowych obecnie zawodach: kierowcy, pracownika produkcyjnego, magazyniera, kasjera czy kuriera. Dane zebrane przez OLX Praca oraz Barometr Zawodów pokazują, że zapotrzebowanie na pracowników fizycznych coraz częściej oznacza ich docenienie. Pracodawcy, chcąc wypełnić luki kadrowe, oferują atrakcyjniejsze niż dotychczas warunki pracy, zapewniając najbardziej pożądanym pracownikom m.in. atrakcyjne benefity.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze