Na ratunek biznesowi w trudnych czasach. „Od tego jesteśmy, by spieszyć z pomocą”

Szczepan Barszczewski (na zdjęciu) to dyrektor białostockiego biura i pełnomocnik Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Od momentu powstania tutejszego oddziału, udało się pomóc kilkudziesięciu firmom z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które w kontaktach z administracją publiczną napotykały na urzędniczy mur, brak zrozumienia czy działania mogące przyczynić się nawet do zamknięcia biznesu. Teraz, w czasie pandemii koronawirusa, pracy jest znacznie więcej niż w poprzednich miesiącach. Coraz więcej branż przeżywa problemy, napotyka na zawiłości i niejasności w przepisach. I właśnie na straży interesów przedsiębiorców stoją przedstawiciele biura Rzecznika MŚP w Białymstoku.

Biuro otwarte zostało w maju 2019 r. Barszczewski podkreśla, że inicjatywa spotkała się z dobrym przyjęciem przedsiębiorców, bo jest potrzebna. I choć nadal nie jest znana w szerokiej świadomości, to szybko się to zmienia. Szczególnie teraz…

Dziś, gdy mamy do czynienia z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę o nazwie COVID-19), zakres pracy instytucji, jaką jest Rzecznik MŚP, znacznie się rozszerzył. Coraz więcej firm dotyka kryzys w gospodarce, państwowe i samorządowe wsparcie nierzadko nie wystarcza, a do tego dochodzą zawiłości w przepisach.

W obecnej sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, charakter pracy biura w Białymstoku się zmienił i koncentruje się na wsparciu przedsiębiorców w tym nadzwyczajnym okresie. Rzecznik MŚP w odpowiedzi na oczekiwania środowisk przedsiębiorców, po wielu sygnałach, wyszedł z propozycją akcji #RatujBiznes, by wesprzeć przedsiębiorców, czyli tych którzy stanowią o kondycji państwa. Jej szczegóły znajdują na stronie www.rzcznikmsp.gov.pl. Polega ona na informowaniu o przysługujących prawach i instrumentach prawnych oraz organizowaniu wsparcia przedsiębiorców – mówi Szczepan Barszczewski.

Akcja zainicjowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest skierowana zarówno do mikro, małych, jak i średnich przedsiębiorców, dotkniętych dzisiejszą sytuacją gospodarczą oraz do kancelarii prawnych i podatkowych świadczących im nieodpłatną (pro publico bono) pomoc prawną przy wypełnianiu i składaniu wniosków o wsparcie w ramach pakietu ustaw zwanych tarczą antykryzysową, ale również w oparciu o regulacje prawne, w zakresie ulg i zwolnień, obowiązujące od lat.

Na tę chwilę zaangażowało się już ponad 300 kancelarii prawnych z całego kraju, w tym kilkanaście z województwa podlaskiego. Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi czy notariusze pomagają w wypełnianiu wniosków w ramach tarczy antykryzysowej oraz w ramach dotychczas przysługujących uprawnień na podstawie od lat funkcjonujących przepisów prawa, jak na przykład w zakresie umarzania należności publicznoprawnych: podatków czy składek – wyjaśnia Szczepan Barszczewski. – Ponieważ Rzecznik MŚP wyposażony został w uprawnienie wstępowania do postępowań już toczących się w razie naruszenia praw przedsiębiorców, dlatego, na teraz, na czas składania wniosków, zaprosiliśmy prawników do wsparcia przedsiębiorców. Później, jeżeli postępowania będą się przedłużały bez powodu czy rozstrzygnięcia organów będą krzywdzące, jako instytucja Rzecznika MŚP będziemy interweniować.

Białostockie biuro jest miejscem, gdzie przedsiębiorcy otrzymują na co dzień merytoryczną pomoc w trudach działalności na styku, a niekiedy w konfrontacji z administracją publiczną. Do zadań Rzecznika MŚP należą m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej.

I tu proponowaliśmy szereg rozwiązań do tarczy antykryzysowej, idących w kierunku zminimalizowania formalności. Mocno sygnalizowaliśmy o potrzebie wprowadzenia dobrowolności składek ZUS dla wszystkich przedsiębiorców. W końcu znalazło się zwolnienie na odpowiedni wniosek, który można uzyskać po spełnieniu warunków. Cały czas Rzecznik MŚP inspiruje rząd do zwiększenia zakresu wsparcia, a przy tym do odmrażania gospodarki – dodaje dyrektor biura w Białymstoku. – Mamy stan, z jakim nigdy nie mieliśmy do czynienia, gdzie gospodarka bardzo mocno wyhamowała, a w niektórych branżach zamarła. Tak jak wyzwaniem dla władz jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli, tak trzeba to pogodzić z bezpieczeństwem ekonomicznym obywateli i przejściem do uzdrawiania gospodarki. To tutaj przez przedsiębiorców wypracowywane są pieniądze z podatków PIT, CIT, VAT na funkcjonowanie państwa w każdym wymiarze, w tym tak teraz ważnym, jak służba zdrowia, służba epidemiologiczna i inne. Jeżeli wpływy z podatków drastycznie się zmniejszają, to w budżecie znajduje to odzwierciedlenie. Wszelkiego rodzaju wsparcie idzie właśnie z budżetu.

Przypomnijmy, że wśród uprawnień Rzecznika MŚP jest, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP. Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a organami władzy publicznej – samorządowymi i państwowymi. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Instytucja stoi na straży Konstytucji Biznesu, która wprowadziła takie zasady, jak: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów czy zasada proporcjonalności.

Dostrzegam chęć współpracy ze strony urzędników, zmianę nastawienia, choć dzieje się to bardzo powoli – mówi Szczepan Barszczewski. – Nasze działania są niczym drążenie skały przez kroplę. Teraz z kolei administracja będzie miała wielki test sprawności i zrozumienia dla przedsiębiorców.

Kontakt do Biura Rzecznika MŚP oddział w Białymstoku:
ul. Ciepła 1,
15-472 Białystok,
tel. 85 733 91 73,
e-mail: bialystok@rzecznikmsp.gov.pl

Piotr Walczak

Komentarze