Nadpłata czy zaległość? Informacje trafiły już do przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił dla około 2,5 mln płatników składek informację o saldzie na koniec grudnia 2020 r. i rozliczeniu wpłat z 2020 roku. Informacje zostały zamieszczone na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

– W wojewodzie podlaskim taką informację otrzymało ponad 63 tys. przedsiębiorców. Odmiennie niż w latach poprzednich informacje roczne zostały przekazane drogą elektroniczną na PUE. Papierowy list od ZUS otrzymali jedynie nieliczni klienci z nadpłatami na kontach, którzy jeszcze nie mają założonych kont na naszej Platformie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Z informacji z ZUS każdy przedsiębiorca, który ją otrzymał, może się dowiedzieć, w jakiej wysokości przekazał do ZUS wpłaty w ubiegłym roku na swój indywidualny rachunek (NRS) i jakie należności zostały z nich rozliczone. Na koniec dowie się rzeczy najważniejszej: czy jego konto jest rozliczone na tzw. zero, czy też występuje nadpłata lub niedopłata.

– Po odebraniu takiej informacji, każdy przedsiębiorca będzie wiedział, jak wygląda stan jego rozliczeń składkowych. Płatnik, widząc jakie dane przedstawia jego konto, może samodzielnego podejmowania działania, czyli uregulować saldo rozliczeń z ZUS – mówi rzeczniczka.

Ważne jest, aby każdy płatnik składek, który otrzyma elektroniczną korespondencję z ZUS, dokładnie ją przeczytał. Może się w niej pojawić informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni wykaz wpłat z 2020 r., przesłany przez ZUS, zestawić ze swoimi księgami finansowymi. Jest to dla przedsiębiorców podstawa, aby zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład jest zgodna z ich rozliczeniami.

Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem lub powiększeniem najbliższej płatności. Przy wyższych niedopłatach trzeba zdawać sobie sprawę z konieczności doliczenia odsetek, do czego pomocny jest kalkulator na stronie zus.pl. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jedną wpłatą spłacić zaległości, Zakład poleca i zachęca do zawarcia układu ratalnego i tym samym wstrzymania naliczania odsetek za zwłokę.

Możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt projektu e-składki, czyli wprowadzenia indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek. Dziś przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje tylko jednej płatności, a Zakład sam rozksięgowuje wpłatę na poszczególne fundusze i ubezpieczenia. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS jest przesyłana przedsiębiorcom każdego roku. Od bieżącego roku na konta płatników na PUE.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze