Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości. Indeksy Politechniki Białostockiej trafiły do Poznania

Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwyciężyli w Ogólnopolskim Konkursie „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”. Finałowe zmagania odbyły się w sobotę (13 kwietnia 2019 r.) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

W tym roku odbyła się już czternasta edycja konkursu. „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” powstały z inicjatywy studentów aktywnie działających w Studenckim Forum Business Centre Club.

Do rywalizacji stanęło ponad 100 trzyosobowych zespołów uczniów szkół średnich wraz z opiekunami. Do finału zakwalifikowały się ekipy reprezentujące: Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku.

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, witając uczestników podkreśliła, że do Białegostoku przyjechali najlepsi, a sam udział w finale ogólnopolskim jest dużym sukcesem.

Warto przypomnieć, że konkurs ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy, jaką uczniowie zdobywają na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości. W sobotę zespoły otrzymały zadanie polegające na przygotowaniu działań marketingowych, umożliwiających firmie sprzedającej tusze do drukarek dotarcie do nowego segmentu odbiorców. Podczas burzy mózgów uczniowie mieli ustalić, w jakich zakamarkach internetu rówieśnicy spędzają najwięcej czasu, następnie stworzyć ofertę trafiającą do licealistów i studentów. Największy nacisk należało położyć na promocję z wykorzystaniem marketingu internetowego.

Kapituła konkursu po prezentacji projektów wybrała zwycięzców.

Zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” został zespół uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w składzie: Jakub Łaszkowski, Stanisław Buczkowski, Jakub Lisek pod opieką merytoryczną Doroty Koźlik. Do Poznania pojechały indeksy na dowolny kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz drukarki.

Drugie miejsce zajął zespół z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, trzecie – uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Kielcach.

Red. PP, fot. PB

Komentarze