Nasz region zyska dodatkowe wsparcie gospodarcze. Kilka baniek dla innowacji i umiędzynarodowienia biznesu

Projekt GoSmart BSR będzie kontynuowany z nowym dofinansowaniem. Jego liderem i jedynym partnerem naukowym jest Politechnika Białostocka. GoSmart&Excel BSR został wybrany do finansowania przez Komitet Monitorujący Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Budżet wynosi 770 tys. euro (dziś 1 euro to w przeliczeniu 4,46 zł).

GoSmart&Excel BSR znalazł się w gronie 17 najlepszych projektów z Regionu Morza Bałtyckiego, którym w ogłoszonym konkursie przyznano finansowanie na dodatkowy okres realizacji.

GoSmart&Excel BSR stanowi kontynuację projektu GoSmart BSR. Jego celem jest rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji, która stanowi kluczowy element polityki UE wobec regionów. Projekt prowadzi do umiędzynarodowienia biznesu i wzmacniania innowacyjności przedsiębiorców, m.in. poprzez tworzenie struktur współpracy między podmiotami ze sfery biznesu, nauki i administracji.

Zadaniem nowego projektu – GoSmart&Excel BSR – jest wprowadzenie dotychczasowych rozwiązań na wyższy poziom. Dzięki temu nasz region zyska dodatkowe wsparcie gospodarcze, projekt będzie wspierał innowacje oraz internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw.

Do współpracy Politechnika Białostocka zaprosiła nowych partnerów, dzięki którym wzmocniono ofertę dla regionalnych MŚP:

  • Baltic Institute of Finland z Finlandii,
  • RISE Sweden ze Szwecji,
  • North Denmark EU Office z Danii.

Projekt jest realizowany w partnerstwie instytucji z siedmiu krajów, spośród których Politechnika Białostocka jest liderem projektu i jednocześnie jedynym partnerem naukowym.

Pozostali partnerzy to:

  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – partner regionalny (Polska),
  • Vidzeme Planning Region (Łotwa),
  • Valga Municipality Government (Estonia),
  • Lithuanian Innovation Center (Litwa),
  • Kouvola Innovation (Finlandia),
  • Hamburg Institute of International Economics (HWWI) (Niemcy),
  • Business Aabenraa (Dania).

Partnerem stowarzyszonym jest również Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekt GoSmart&Excel BSR będzie realizowany przez 9 miesięcy. Jego kierownikiem jest dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze