Nasza edukacja – portal zachęcający do zmian w edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza Polaków do współnej debaty nad edukacją.

W tym celu stworzyło specjalny portal pod nazwą Nasza edukacja

Jak czytamy na portalu:

„Edukacja jest prawdziwie wspólnym doświadczeniem, łączącym całe społeczeństwo.

Jednocześnie edukacja i szkoła to te obszary życia społecznego, które wciąż wymagają refleksji i zmian.
Portal Nasza Edukacja służy wszystkim, którzy chcą przyczynić się, by te zmiany szły w dobrym kierunku. Oferujemy Ci możliwość wymiany poglądów, odnalezienia tych, którzy myślą podobnie i skonfrontowania się z tymi, którzy myślą inaczej.
To jednak więcej niż miejsce dyskusji. Poprzez dzielenie się doświadczeniami na portalu oraz w trakcie sierpniowego III Kongresu Edukacji Polskiej, w Twoje ręce przekazujemy realny wpływ na kształt edukacji. Efektem projektu będzie opracowanie Porozumienia dla Edukacji – dokumentu będącego podsumowaniem naszych dyskusji, głosów i dobrych przykładów, pokazując przede wszystkim to co nas łączy i do czego wspólnie się zgadzamy.
Niech portal Nasza Edukacja stanie się bramą do lepszych doświadczeń naszych dzieci i dzieci ich dzieci. Zapraszamy!”

Poniżej film informacyjno-promocyjny.

 

Komentarze