Nasze firmy potrzebują kadr. Absolwentom gwarantują pracę, a uczniowie zarabiają już na praktykach

17 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Po raz kolejny Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 w Białymstoku nawiązuję współpracę z podlaskimi pracodawcami. Uczniowie już od pierwszego roku nauki, jako pracownicy młodociani, będą poznawali tajniki zawodu i realne środowisko pracy w takich przedsiębiorstwach, jak ALEX, AC, SaMASZ, ChM, Jazon czy Budrad. To firmy członkowskie Klastra Obróbki Metali, który wspiera kooperację na linii biznes – edukacja.

Młodzi ludzie już od pierwszego roku w BS10 otrzymują comiesięczne wynagrodzenie. Pracodawcy z kolei gwarantują absolwentom zatrudnienie. To wyjątkowy na mapie naszego województwa program, który sprawdza się od ponad dwóch lat.

– Potrzebujemy dobrze wykwalifikowanych kadr. Niestety, bez ścisłej współpracy firm z placówkami edukacyjnymi, na rynku zabraknie fachowców. Musimy słuchać siebie nawzajem i wypracowywać taki system i warunki kształcenia, by zapewnić dobre, zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców, przygotowanie młodych ludzi do pracy w nowoczesnych zakładach. Kiedy z Branżową Szkołą I Stopnia nr 10 trafiliśmy na siebie, „zaiskrzyło”. Dziś rozwijamy współpracę, a dołączają do nas kolejni pracodawcy – mówi Tadeusz Ożarowski, właściciel i prezes firmy ALEX, producenta samochodowych instalacji gazowych.

Wybierając BS10, kandydaci mają do wyboru takie kierunki, jak mechatronik, operator obrabiarek skrawających CNC, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych czy magazynier – logistyk. Mogą też starać się o przyjęcie do jednej z klas wielozawodowych.

– Proponowane przez nas kierunki to odpowiedź na głosy podlaskich pracodawców. Oni wiedzą najlepiej, gdzie występują braki kadrowe i w którą stronę zmierza branża, w której funkcjonują. Stawiamy przede wszystkim na to, by uczniowie, będący od pierwszego roku pracownikami młodocianymi, poznawali rzeczywiste środowisko pracy, by uczyli się już obsługi odpowiednich maszyn i urządzeń bezpośrednio w firmach. Są to dla nich pierwsze zarobione w życiu pieniądze, dlatego naprawdę z zaangażowaniem podchodzą do realizacji zadań i wykonywania obowiązków – wyjaśnia Agnieszka Guzik, wicedyrektor Branżowej Szkoły I stopnia nr 10 w Białymstoku.

Przedstawicielka placówki podkreśla przy tym, że zmienia się postrzeganie szkół branżowych. Dziś to nie jednostki „drugiej kategorii”, a prawdziwe kuźnie kadr. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by absolwenci szkoły I stopnia kontynuowali naukę w szkole branżowej II stopnia, uzyskali tytuł technika i możliwość przystąpienia do matury, a następnie poszli na studia wyższe.

– Bardzo mnie cieszy, że nasi absolwenci po ukończeniu szkoły zostają w zakładach pracy, w których realizowali przygotowanie zawodowe. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć , że są to poszukiwani i cenieni przez przedsiębiorców pracownicy – stwierdza Agnieszka Guzik.

BS10 w tym roku nie będzie uczestniczyła w internetowym systemie rekrutacyjnym, przygotowanym dla placówek samorządowych. Jest to szkoła publiczna, prowadzona przez stowarzyszenie. Oznacza to, że nauka jest całkowicie bezpłatna, nie ma czesnego czy wpisowego. Rekrutacja prowadzona jest przez formularz online, dostępny na stronie https://zsbialystok.edu.pl/

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze