Naukowiec z Politechniki Białostockiej profesorem i ekspertem UNESCO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz (na zdjęciu), prof. PB z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, otrzymał nominację profesorską. Ostatnio był ekspertem i jurorem w prestiżowym konkursie UNESCO dotyczącym rekonstrukcji unikatowego zespołu religijnego i kulturowego w Iraku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 roku przyznał mu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Ostatnio dr hab. inż arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB został powołany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ONZ i UNESCO oraz Międzynarodową Unię Architektów UIA, na eksperta i jurora ds. architektury miejsc duchowych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w prestiżowym konkursie architektonicznym dotyczącym: „Rekonstrukcji i rehabilitacji kompleksu Al Nouri w Mosulu”.

– Zorganizowany konkurs jest jednym z najbardziej spektakularnych i symbolicznych dla światowej kultury konkursów architektonicznych realizowanych w ostatniej dekadzie, po powstaniu memoriału w miejscu zburzonych wież Word Trade Center w Nowym Jorku – mówi prof. Jerzy Uścinowicz. – Ma on ogromne znaczenie nie tylko dla kształtowania teorii praktyki architektonicznej w środowisku o najwyższych wartościach kultowych i kulturowych, w kontekście dokonanych aktów wojennej destrukcji i unicestwienia, ale także dla przezwyciężenia zaistniałych dziś, podstawowych kryzysów duchowych i religijnych oraz potrzeby odbudowy i pielęgnowania wartości duchowego pojednania, tolerancji i dialogu. Ma on ogromne znaczenie symboliczne zarówno dla społeczności lokalnej, jak i uniwersalnych wartości humanistycznych. Jest symbolem wiary i nadziei w duchowy potencjał człowieka i jego możliwości kreacji dobra i piękna.

Konkurs zrealizowany został w ramach ogólnoświatowej kampanii na rzecz projektu: „Ożywienie ducha Mosulu poprzez odbudowę jego zabytków”, finansowanego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Projekt ma na celu rekonstrukcję i restaurację zabytków Mosulu, w szczególności wyjątkowego XII-wiecznego meczetu Al-Nouri i jego słynnego, pochylonego minaretu Al-Hadba, stanowiących centrum duchowego islamu Iraku. Projekt ten obejmuje również dwie świątynie na Starym Mieście w Mosulu, syryjski kościół Al Tahera i Al Saa’a.

– Poprzez odbudowę i przywrócenie dziedzictwa kulturowego Starego Miasta w Mosulu projekt przyczynić się ma do powrotu wysiedlonych Mosławich i kształtowania ich nowego życia w Mosulu po okrutnej i wyniszczającej wojnie – wyjaśnia prof. Uścinowicz.

Do konkursu zgłoszono 123 prace z całego świata. Wyniki ogłoszono w czwartek, 15 kwietnia. Jury pierwszą nagrodę przyznało zespołowi egipskich architektów za projekt pt. „Dialog dziedzińców”. Przewiduje on rekonstrukcję historycznej sali modlitewnej Al-Nouri oraz integrację kompleksu, który jest największą przestrzenią publiczną na Starym Mieście w Mosulu, z jego miejskim otoczeniem poprzez wybudowanie dziecińców z dochodzącymi do nich pięcioma wejściami z okolicznych ulic. Wokół sali modlitewnej utworzone zostaną ogrody nawiązujące do tych, które znajdowały się przed przebudową meczetu w 1944 roku. Zwycięski zespół projektowy otrzyma nagrodę w wys. 50 tys. dolarów.

Wśród jurorów tego konkursu znaleźli się wybitni architekci z Iraku, Arabii Saudyjskiej, Francji, Chin, Bangladeszu, Egiptu, Hiszpanii, Szwajcarii, Emiratów Arabskich, Polski.

Profesor Jerzy Uścinowicz to specjalista w zakresie architektury użyteczności publicznej, architektury kultur lokalnych, architektury i sztuki sakralnej, sztuki monumentalnej oraz ochrony i konserwacji zabytków. Jest kierownikiem Zakładu Architektury Kultur Lokalnych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Nauk Technicznych).

Za swoją działalność naukową i twórczą wyróżniany był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nagrodą indywidualną ministra edukacji narodowej, nagrodą ministra spraw eewnętrznych i administracji, nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego oraz nagrodą Św. Brata Alberta.

Wśród jego realizacji należy wymienić m.in. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Cerkiew św. Jerzego w Białymstoku, Cerkiew Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach, Kaplicę Świętej Trójcy przy Policealnym Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim.

Red. PP, fot. PB

Komentarze