Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców

W ostatnim artykule pisałam o zmianach, które wprowadza ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych od początku 2021 roku m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Nowa regulacja, o której mowa, dotyczy osób fizycznych, które dokonują transakcji związanych w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli z treści umowy wynika, że nie jest to transakcja o charakterze zawodowym.

Istotna zmiana dotyczy klauzul abuzywnych. Do tej pory uprawnienie do powoływania się na klauzule abuzywne mieli wyłącznie konsumenci oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w umowach ubezpieczenia na podstawie art. 805 par. 4 Kodeksu cywilnego.

W praktyce nowa regulacja oznacza, że jeżeli zapisy umowy będą zawierały klauzule niedozwolone, to przedsiębiorca będzie mógł dowodzić, że określone klauzule nie znajdują zastosowania i nie jest nimi związany.

Jest to bardzo ważna zmiana dla przedsiębiorców, bowiem w obrocie gospodarczym bardzo często spotkać można klauzule, które w obrocie konsumenckim byłyby uznane za niedozwolone.

Radca prawny Iwona Ptaszyńska, fot. pixabay.com

Komentarze