PARP wdraża działania pomocowe w związku z epidemią koronawirusa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 na sytuację wnioskodawców i beneficjentów. Zmianie ulegają m.in. terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Agencja zawiesza także czasowo kontrole.

Rozumiejąc wyjątkowy charakter i problemy, jakie przedsiębiorcom mogą sprawiać okoliczności spowodowane koronawirusem, a także aby pomóc przedsiębiorcom w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, PARP wdrożyła działania pomocowe.

W konkursach o dofinansowanie, których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień 2020 r., zostanie wydłużony okres przyjmowania wniosków. Ich oceny będą kontynuowane, natomiast do 3 kwietnia 2020 zawieszone zostaną posiedzenia paneli ekspertów, w których wymagany jest osobisty udział wnioskodawcy. Nowe daty posiedzeń paneli ekspertów będą ustalane każdorazowo z wnioskodawcą.

Indywidualnie z beneficjentami będą także ustalane ewentualne zmiany w realizowanych projektach. W zależności od konkretnego przypadku i po przeprowadzeniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizowany projekt, przewidywana jest możliwość zawarcia aneksów do umów. PARP dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu czy terminów składania wniosków o płatność, a także zmiany w spodziewanych efektach projektów.

PARP przewiduje także możliwość uznania za „kwalifikowane” wydatków, które zostały poniesione w związku z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami czy wyjazdami. Analiza będzie prowadzona podobnie jak w przypadku zmian do umów, tj. na podstawie indywidualnych uzgodnień z beneficjentem i w oparciu o postanowienia zawarte w umowie o dofinansowanie.

Ponadto Agencja odwołała kontrole zaplanowane do 31 marca br. Ich nowe terminy zostaną uzgodnione indywidualnie z beneficjentami.

Mając na uwadze konieczność zachowania płynności finansowej w ramach realizowanych Agencja zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby rozliczenia wniosków o płatność odbywały się zgodnie z dotychczasowymi terminami.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze