Pawilon Polski z Dubaju będzie można zobaczyć na Politechnice Białostockiej

Po raz pierwszy Pawilon Polski przygotowywany na Wystawię Światowej EXPO 2020 w Dubaju wróci do kraju. Obiekt stanie na kampusie Politechniki Białostockiej. Drewnopolis pełnić będzie funkcję centrum edukacyjnego wiedzy o drewnie. To pionierskie przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki podpisanemu 26 września w Białymstoku porozumieniu.

Podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego list intencyjny podpisali: minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grzegorz Słomkowski, rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis oraz marszałek województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

– Udział Polski w każdym międzynarodowym wydarzeniu, to ogromna szansa na promocję naszych dokonań, historii i tradycji. Dla mnie, ministra przedsiębiorczości i technologii, to przede wszystkim możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych przez naszych rodzimych przedsiębiorców, a przez to wzrost ich obecności na zagranicznych rynkach, jak i promocja naszej gospodarki. Bardzo się cieszę, że pawilon narodowy, wizytówka Polski w Dubaju, stanie się też wizytówką Podlasia i Politechniki Białostockiej w kraju. Nie ma lepszej lokalizacji dla naszego drewnianego pawilonu niż zielone płuca Polski, czyli Podlasie – mówi szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz.

Rektor prof. Lech Dzienis dziękował za docenienie Politechniki Białostockiej jako wiodącej uczelni technicznej w regionie:- Jesteśmy szczęśliwi, że na terenie Politechniki stanie obiekt, który będzie wcześniej wizytówką Polski na targach EXPO w Dubaju. Jest to wyjątkowa sprawa i zaszczyt. Drewnopolis będzie wspierał Politechnikę w dalszych działaniach, w przyszłości – tu będzie ośrodek edukacyjny wiedzy o drewnie. Prof. Dzienis przypominał, że drewno leży w kręgu zainteresowania Wydziału Leśnego oraz Wydziału Budownictwa i Inżynieria Środowiska.

Polska na EXPO 2020 w Dubaju

Wystawy Światowe EXPO to najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie o charakterze gospodarczym, promocyjnym i kulturalnym. EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się między 20 października 2020 r. a 10 kwietnia 2021 r. i będzie pierwszą Wystawą Światową organizowaną w kraju arabskim.

Polskiej ekspozycji towarzyszyć będzie program gospodarczy, program polityczno-dyplomatyczny, program promocji kultury, program promocji turystyki oraz programy regionalne. W myśl hasła Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, w przygotowania Polski do udziału w EXPO Dubaj 2020 zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych oraz prywatnych.

Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Creativity inspired by nature”. Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie.

Pawilon Polski

Główną areną prezentacji oraz nośnikiem informacji o Polsce podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju będzie Pawilon Polski. Stanie na działce o powierzchni 1876 mkw. w centralnym punkcie wystawy w części poświęconej mobilności. Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego Pawilonu Polski oraz ekspozycji wewnętrznej na Wystawę Światową EXPO 2020 w Dubaju wygrała warszawska pracownia WXCA.

Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności. Tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową konstrukcję, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków.

Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie. To, co wyróżnia nas na tle innych Pawilonów, to rozbudowana strefa dla dzieci – podzielona na część dedykowaną dzieciom młodszym oraz część warsztatową dla dzieci starszych.

Podlasie na EXPO 2020 w Dubaju

Podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się prezentacja województwa podlaskiego organizowana pod hasłem Drewnopolis 2020, której rozwinięciem będzie utworzenie w Białymstoku centrum edukacyjnego wiedzy o drewnie pod nazwą Drewnopolis. Powstanie interaktywne centrum wiedzy o wszystkich zastosowaniach tego naturalnego surowca. Powstanie miejsce, które pokaże przyszłym pokoleniom co daje nam las i nauczy nas, jak mamy dbać o nasze przyrodnicze dziedzictwo.

Do realizacji tego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprosił merytorycznych partnerów jakimi są: Politechnika Białostocka, Instytut Ochrony Środowiska oraz Grupa Unibep i Fundacja Unitalent – pomysłodawca idei oraz nazwy wystawy. 

Województwo podlaskie ma za sobą udaną prezentację podczas EXPO 2015 w Mediolanie, wspólnie z Politechniką Białostocką i łazikami marsjańskimi zbudowanymi przez studentów. Misje gospodarcze z Podlasia uczestniczyły także w wystawach w Hanoverze i ostatnio w 2018 roku w Astanie.

 

 

Red. PP, fot. PB

Komentarze