Pieniądze dla firm popłyną szerszym strumieniem? Jest umowa z największymi klastrami na Podlasiu

sdr

Wschodni Klaster Budowlany i Klaster Obróbki Metali to elita w gronie tego typu organizacji w naszym regionie. Oba mają status Krajowego Klastra Kluczowego. Prezentują oferty podlaskich przedsiębiorstw podczas licznych branżowych wystaw w kraju i za granicą, promując jednocześnie w ten sposób województwo podlaskie. Jak zapewniają ich przedstawiciele, współpraca na linii klastry – samorząd układa się coraz lepiej. Dochodzi do tego, że podczas targów reprezentanci innych zrzeszeń biznesowych zazdroszczą i obecności na stoiskach podlaskich samorządowców, i wsparcia wystaw w formie finansowej. Teraz ma być jeszcze lepiej, bo dzięki podpisanemu porozumieniu furtka do współfinansowania rozmaitych działań podlaskich klastrów ma być otwarta jeszcze szerzej.

Umowa ma lepiej skoordynować działania związane z promocją gospodarczą Podlaskiego i jeszcze bardziej zawęzić współpracę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z podlaskimi przedsiębiorcami. Ci ostatni podkreślają, że to kolejny krok naprzód, który ma duże znaczenie dla umacniania i rozwoju współpracy, mający na celu wsparcie lokalnej gospodarki.

Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie:

– organizacji i promowania przedsięwzięć, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu;

– realizacji wspólnych projektów, takich jak misje gospodarcze, targi, wizyty studyjne;

– wzmacniania powiązań między lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem lokalnym, jednostkami badawczymi i naukowymi czy instytucjami wspomagania biznesu;

– promowania wspólnych inicjatyw proinnowacyjnych i proklastrowych w regionie;

– współuczestnictwa w procesach współtworzenia czy konsultacji dokumentów o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu;

– zapewnienia korzystnych warunków do tworzenia nowych form współdziałania;

– ustalania panów współdziałania na bieżący rok kalendarzowy.

Wschodni Klaster Budowlany jest największym klastrem w Polsce, liczącym 310 firm, z czego prawie 180 jest z Podlasia – mówi Tomasz Kozłowski, prezes Wschodniego Klastra Budowlanego. – W ostatnich 12 miesiącach byliśmy na 58 targach i na każdej z tych imprez promowaliśmy i województwo, i miasto. Ta umowa jest więc potwierdzeniem tego, co robimy. My promujemy skutecznie, jako jedni z niewielu, nasz region. To jest dla nas bardzo ważne. Dobrze współpracujemy z urzędem marszałkowskim, który nas rozumie, co nie było do tej pory tak oczywiste. I mamy wielką szansę zbudować dziś dobrą organizację, znaną nie tylko w województwie podlaskim, ale w całym kraju. Tak naprawdę bardzo mało jest tak dobrych powiązań w Europie. Umowa jest podsumowaniem, pokazaniem, że idziemy dobrą ścieżką, rozwijamy nasze organizacje, a poprzez to nasze przedsiębiorstwa. Bo branża budowlana ma się czym pochwalić na Podlasiu. Jesteśmy głównym beneficjentem, jako branża, środków z RPO. Rozwijamy firmy, wdrażamy nowe produkty i staramy się je sprzedawać za granicą. Jeśli będzie wsparcie, to na pewno nam się to uda i Podlasie będzie widoczne na mapie województw, jeśli chodzi o innowacje i przedsiębiorczość, bardzo wysoko.

Z kolei Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali, podkreśla, że tak naprawdę podpisanie umowy jest tylko potwierdzeniem dotychczasowej współpracy. Bo często jest tak, że są podpisywane umowy, po których trzeba długo czekać, aby coś zaczęło się dziać. Tutaj jest sytuację odwrotna.

Rynkiewicz przypomina, że województwo podlaskie jako jedyne w kraju miało na początku dwa Krajowe Klastry Kluczowe.

Uzyskaliśmy ten status w ramach pierwszej siódemki w kraju, z ponad 200 klastrów, które mogły ubiegać się o ten status. Myślę, że było to możliwe także dzięki temu, że w ramach województwa, mimo że w pierwotnych założeniach klastry nie były mocno eksponowane, to jednak jesteśmy w dokumentach strategicznych.

Koordynator KOM przypomniał, że marszałek Leszczyński tydzień temu został powołany do rady klastra jednomyślnie, jako pierwszy samorządowiec w historii. I dodał, że przedsiębiorcy kilka lat temu mówili, jakie są ich oczekiwania wobec władz lokalnych: żeby te nie przeszkadzały w działaniu.

A teraz zapraszamy przedstawicieli samorządu do współpracy, ponieważ otrzymujemy konkretne wsparcie ze strony regionu: czy to środki z budżetu województwa, czy z Domu Polski Wschodniej, gdzie nasz region wspólnie z czterema innymi województwami współpracuje, czy w końcu z Regionalnego Programu Operacyjnego, mamy też tytuł Ambasadora Podlaskiej Gospodarki. Nasza ostatnia prezentacja w Poznaniu na Subcontracting była współfinansowana z RPO.

Według Sebastiana Rynkiewicza to wszystko pokazuje, że nie tylko słowa, nie tylko umowy, ale konkretne działania, konkretne wsparcie trafia do klastra. Dzięki temu jest on organizacją, która naprawdę mocno walczy w zakresie internacjonalizacji.

Przytoczył przy tym, że przeciętna eksportu w Polsce to 18 proc. na firmę, w ramach klastrów kluczowych średnia wynosi 28 proc., a w Klastrze Obróbki Metali – 40 proc.

Piotr Walczak

Komentarze