Pieniądze na rozwój eksportu. Do wzięcia będzie nawet 800 tys. zł

To ważna wiadomość dla firm: wkrótce ruszy nowy nabór wniosków wspomagający rozwój firm na rynkach zagranicznych POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polski Wschodniej.

– Dokładnie, wnioski można będzie składać od 4 kwietnia do 4 maja – mówi Sebastian Sadowski-Romanov, prezes zarządu firmy Itro, zajmującej się doradztwem eksportowym.

Aby otrzymać dotację należy przedstawić Model Biznesowy Internacjonalizacji. Jest to analiza i strategia wejścia na wybrane rynki zagraniczne, wymagająca uwzględnienia  aspektów związanych z pozyskiwaniem dotacji oraz znajomości kwestii rozwoju eksportu.

– Do wzięcia mamy do 550 tys. na rozwój eksportu na rynki UE oraz do 800 tys. zł, jeżeli wybierzemy również rynki pozaunijne – mówi Sebastian Sadowski-Romanov. – Poziom dofinansowania to aż 85 proc., co stanowi znaczną pomoc w rozwoju eksportu.

Pieniądze te można przeznaczyć na:

  • udział w targach i misjach gospodarczych,
  • pozyskanie certyfikatów niezbędnych na danym rynku,
  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych w postaci oprogramowania,
  • usługi doradcze i marketingowe związane z wchodzeniem na rynki zagraniczne.

– Co ważne, program ten jest skierowany do firm, które chcą zdobyć  rynki, lub wejść na te rynki gdzie już sprzedają z nowymi produktami – podkreśla prezes zarządu Itro.

Aby być dopuszczonym do uczestnictwa w programie należy spełnić pewne kryteria.

Firma musi być zarejestrowana i prowadzić działalność w makroregionie Polski Wschodniej (woj. Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Świętokrzyskie, Lubelskie i Podkarpackie).

Firma musi wykazać zysk EBITDA (przed opodatkowaniem i amortyzacją) za 2018 i/lub za 2019 rok.

– Wielkość EBITDY to maksymalna kwota, na jaką może opiewać program oraz wolna pomoc de minims – wyjaśnia Sebastian Sadowski-Romanov. – Warto też pamiętać, że program POPW 1.2 to program doradczy, więc ryzyko jest stosunkowo niewielkie. Nie ma w nim wskaźnika wzrostu eksportu, co przy niepewności dzisiejszej gospodarki światowej stanowi spore ryzyko. W wypadku projektu doradczego należy jedynie wykonać wszystkie zaplanowane działania, których celem jest umożliwienie wejścia na rynek zagraniczny, a nie samo wejście.

Red. EW, fot, pixabay.com

Komentarze