,

Piszą anonimy, donoszą na sąsiadów czy współpracowników. ZUS o kontroli zwolnień lekarskich

W całym kraju, także w województwie podlaskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zwolnienia lekarskie. Ich skuteczność z roku na rok jest coraz większa. A to za sprawą pomocnych wskazówek, które coraz częściej trafiają do pracowników ZUS. Tylko w ubiegłym półroczu na podstawie donosów w oddziale białostockim zostało wszczętych 49 postępowań.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku. Sprawdzano, czy osoby chore prawidłowo korzystają ze zwolnień, oraz czy wystawione zwolnienie było zasadne. Niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, inni byli już zdrowi w momencie badania przez lekarza orzecznika. Na terenie województwa podlaskiego w ubiegłym roku ZUS skontrolował 7,7 tys. zwolnień. W efekcie wstrzymano wypłaty świadczeń na ponad 338 tys. zł.

Szef też można skontrolować

– W ramach przysługujących uprawnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. Pierwszy dotyczy ich wykorzystywania, drugi natomiast orzekania o czasowej niezdolności do pracy – tłumaczy Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. – Przy pierwszym typie kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne czynności, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia. Co ważne, taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników.

W ubiegłym roku białostocki oddział ZUS przeprowadził prawie 2,8 tys. takich kontroli. Z tego powodu 223 osoby zostało pozbawionych prawa do zasiłku, a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła ponad 310 tys. zł.

Drugim rodzajem kontroli jest kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Kontrole te wykonują lekarze orzecznicy ZUS, którzy sprawdzają, czy zwolnienie zostało wystawione zasadnie i czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora. Kontrola ta może odbyć się także w oparciu o dokumentację medyczną, na podstawie której lekarz wystawił zwolnienie.

– W naszym regionie w 2019 r. orzecznicy ZUS-u przeprowadzili 4,9 tys. takich kontroli. Ich następstwem było wstrzymanie dalszej wypłaty świadczeń 53 osobom. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków wyniosła 28,1 tys. zł – mówi Katarzyna Krupicka.

Przyłapani na gorącym uczynku

– Donosy to teraz coraz częstsza forma namierzania osób, które nie zawsze robią to co podczas stwierdzonej przez lekarza niezdolności do pracy powinny, czyli „kurować się”. Sąsiad na sąsiada, współpracownik na koleżankę zza biurka, były szef na aktualnego przełożonego i tak możemy mnożyć kto na kogo donosi – mówi rzeczniczka. – Jako przykład, który był sygnałem do wszczęcia postępowania wyjaśniającego można podać pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, który uczestniczył w posiedzeniu sądowym wykonując obowiązki ławnika. Kolejny, to mąż zmarłej kobiety, który zgłosił, że jej brat w trakcie choroby remontuje dom.

Jak dodaje, zdarzyli się też kłócący się wspólnicy, którzy już nie prowadzą razem firmy i postanowili uprzykrzyć sobie życie. Jeden z nich dostarczył dowody w postaci nagrań i zdjęcie zarzucając, że partner biznesowy zamiast odpoczywać – pracował.

– Do tego np. przyłapana, a raczej wskazana przez koleżankę została również kobieta na otwarciu przewodu doktorskiego oraz prezes firmy przez byłego prezesa na pobieraniu pieniędzy z bankomatu w banku, w którym pracuje – mówi Katarzyna Krupicka.

Warto wiedzieć

Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. O niewłaściwym korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego mówimy, gdy chory w jego trakcie pracuje lub wykonuje inne działania, które mogą wydłużyć powrót do zdrowia.

 

Red. PP, fot. mat. prasowe

 

Komentarze