Podlascy pracodawcy cenią sobie terytorialsów w firmach

„Pracodawca przyjazny WOT” – trwa druga edycja konkursu, do której mogą zgłaszać się przedsiębiorcy z naszego województwa. Do udziału zaprasza 1 Podlaska Brygada OT.

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami pracy wspierają pracowników – żołnierzy obrony terytorialnej, rozumieją istotę budowy formacji, w tym stojące przed nią cele i zadania szczególnie w aspekcie lokalnym oraz doceniają korzyści, jakie wynikają z zatrudniania terytorialsów.

O konkursie i jego odbiorze w środowisku przedsiębiorców opowiada laureat zeszłorocznej edycji Adam Byglewski, założyciel firmy Adampol SA, wiceprezes przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy w naszym kraju są szefami spółek prawa handlowego polskiego. Według mnie oznacza to, że w misji swoich firm wpisane powinni mieć nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również dbanie o bezpieczeństwo państwa. Wojska Obrony Terytorialnej zapewniają bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Zatrudniam pracowników – żołnierzy, ponieważ są to osoby, które chcą się rozwijać, są ambitne. Dodatkowo bardzo sprawni fizycznie, w głowach mają chęć pomocy drugiemu człowiekowi i to się przekłada na ich podejście do pracy i obowiązków. Tytuł w konkursie „Pracodawca przyjazny WOT” to ważne wyróżnienie, które pociągnęło za sobą kolejne jakże symboliczne, a mianowicie odebrałem z rąk prezesa Rady Ministrów „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Uważam, że Wojska Obrony Terytorialnej są po to, byśmy tej niepodległości nie utracili.

Pierwszy etap konkursu prowadzony jest na szczeblu województw. Przedsiębiorstwa wyłonione przez 1 PBOT, przejdą do drugiego etapu eliminacji prowadzonego na szczeblu ogólnopolskim przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas gali finałowej w maju 2020 roku nadany zostanie tytuł”Pracodawcy przyjaznego WOT” oraz wręczone zostaną nagrody dla laureatów każdej z czterech kategorii konkursowych:

  • I kategoria: pracodawca zatrudniający do 20 pracowników,
  • II kategoria: pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób,
  • III kategoria: pracodawca z sektora publicznego,
  • IV kategoria: pracodawca związany ze szkolnictwem.

Do udziału w eliminacjach pracodawca może zgłosić się sam, jak również może to zrobić zatrudniany przez niego żołnierz.

Formularz zgłoszeniowy dla pracodawców oraz regulamin konkursu dostępny na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/.

Termin zgłoszeń: do 22 stycznia 2020 r.

Konkurs „Pracodawca przyjazny WOT” odbywa się po raz drugi. W zeszłorocznej edycji tytuł „przyjaznego WOT” otrzymał Tomasz Kądziołka, prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, laureatem szczebla wojewódzkiego był Adam Byglewski, wiceprezes Adampolu. W gali towarzyszyli mu żołnierze OT, których zatrudnia: ppor. Bartłomiej Konończuk i szer. Marta Bielecka.

Konkurs „Pracodawca przyjazny WOT” jest częścią większego projektu pod tą samą nazwą, w ramach którego Wojska Obrony Terytorialnej już od ponad dwóch lat podejmują działania mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji z pracodawcami oraz wypracowanie wspólnego systemu przeciwdziałania ewentualnym problemom na linii praca – służba. W tym celu Wojska Obrony Terytorialnej biorą udział w targach pracy, udostępniają bazę informacyjną dla pracodawców (materiały online oraz wydawnictwa drukowane) i są otwarte na doskonalenie systemu i wsparcie w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez pracowników i pracodawców.

P. Walczak, fot. 1 BPOT

Komentarze