Podlasie: Nawet 80 tysięcy dotacji. Szansa dla 40 firm

Bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstw społecznych dostaną uczestnicy projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner.

Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi na Podlasiu jest jednym z celów, które wyznaczyła nowa perspektywa unijna. By tworzyć nowe organizacje działające na rzecz społeczeństwa, powstał projekt, który właśnie zaczyna być realizowany. Uczestnikami projektu będą zarówno bezrobotni, właściciele istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstw społecznych. W projekcie weźmie udział łącznie około 1000 osób. Dzięki dotacjom możliwe będzie założenie 40 firm realizujących założenia ekonomii społecznej. Chętni mogą liczyć na kompleksowe wsparcie. Skorzystają z usług prawnych i księgowych, otrzymają wsparcie biznesowe, marketingowe, finansowe oraz wsparcie związane z wdrażaniem innowacyjnego planu rozwoju. Projekt „Rozwój ekonomii społecznej” będzie realizowany na terenie Subregionu Łomżyńskiego, obejmującego powiaty: kolneński, łomżyński, miasto Łomża, wysokomazowiecki, grajewski, zambrowski. 

Przedsiębiorstwa społeczne

Przedsiębiorstwa społeczne korzystają z narzędzi biznesowych, ale nie działają po to, by przede wszystkim przynosić zyski. Ich celem jest działalność na rzecz lokalnej społeczności. Przykładem dobrych praktyk w dziedzinie społecznej przedsiębiorczości jest działalność Centrum Integracji Społecznej w Bielsku Podlaskim czy Spółdzielni Socjalnej NETLAJT. Przedstawiciele obu instytucji byli obecni podczas konferencji inaugurującej projekt „Rozwój ekonomii społecznej” 2-3 czerwca 2017 w Piątnicy.

Stowarzysznie Europartner ma doświadczenie w realizacji projektów z zakresu wspierania ekonomii społecznej – opowiada Paweł Backiel, wiceprezes Europartner. – W poprzedniej perspektywie unijnej umożliwiliśmy założenie 130 ośrodków ekonomii społecznej. Wiemy, jak ważne jest udzielanie profesjonalnego wsparcia szkoleniowego i doradczego organizacjom działającym lokalnie. Projekt „Rozwój ekonomii społecznej”, który właśnie zaczynamy realizować ma pomóc organizacjom pozarządowym komercjalizować swoją działalność. Uczestników będą szkolić doświadczeni trenerzy, którzy pomagali rozwijać przedsiębiorstwa społeczne.

Konferencja inaugurująca projekt

W dniach 2 i 3 czerwca 2017 w Piątnicy odbyło się seminarium inaugurujące projekt „Kierunki Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce”. Gościem specjalnym konferencji była poseł na sejm RP Bernadeta Krynicka, która opowiedziała o założeniach działalności Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. O wzajemnej współpracy organizacji pozarządowych opowiadał Przemysław Jaśkiewicz – Prezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych RP w Warszawie. W seminarium, obok samorządowców, parlamentarzystów, prezesów spółek, marszałka województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, wzięła udział Zastępczyni Prezydenta Miasta Łomża Agnieszka Barbara Muzyk, która podjęła temat wsparcia samorządu terytorialnego w rozwoju organizacji pozarządowych. Poniżej relacja z konferencji opublikowania przez Telewizję Narew.

Wzmocnienie gospodarcze regionu

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Europartner w partnerstwie z powiatem zambrowskim i kolneńskim będzie umożliwiał zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych 133 osób. Partnerstwo publiczno-społeczne polegające na współpracy samorządu z 120 organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie objętym projektem umożliwi 640 osobom bezrobotnym przeszkolenie się i zdobycie nowych kwalifikacji. Organizacje pozarządowe będą mogły liczyć w najbliższych latach na ponad 20 milionów złotych wsparcia. Około 6 milionów ma trafić na Ziemię Łomżyńską i zasilić fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i inne podmioty zaliczane do sfery „ekonomii społecznej”.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać się pod adresy:

Łomża, ul. Polowa 45, tel. 794 000 782, lomza.europartner@gmail.com

Zambrów, ul. Fabryczna 3, lok. 121, tel. 507 798 165, europartner.zambrow@gmail.com

Kolno, ul. 11 Listopada 1, lok. 15, tel. 510 276 101, europartner.kolno@gmail.com

 

Komentarze