Podlaska spółdzielnia inwestuje miliony w rozwój swoich zakładów

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol rozwija swoje zakłady, realizując kolejne inwestycje. Te będą miały wpływ m.in. na poprawę jakości produktów i bezpieczeństwa samej produkcji. Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, każde podjęte przedsięwzięcie jest przeprowadzane z myślą o lokalnej społeczności. W 13 zakładach przetwórczych, należących do SM Mlekpol, sukcesywnie realizowane są inwestycje finansowane zarówno ze środków spółdzielni, jak i funduszy unijnych. Mlekpol bowiem regularnie ubiega się o granty w celu wdrażania nowych technologii i ulepszania poszczególnych fabryk.

W zakładach SM Mlekpol powstają produkty nabiałowe, takie jak serki, mleko czy maślanka, które docierają do Polaków i mieszkańców krajów Unii Europejskiej, ale także do konsumentów m.in. z USA, Chin czy Afryki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie owocna współpraca z dostawcami mleka oraz przemyślane inwestycje, realizowane pod ponad 40 lat.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa znalazła się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka – Agrotech”. O wsparcie w ramach programu ubiegały się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub jednostek naukowych. Dzięki dofinansowaniu pozyskanym w ramach konkursu i środkom własnym spółdzielni wdrożona zostanie nowa technologia UHT.

– Inwestycja warta ponad 88 milionów złotych umożliwi nam opracowanie innowacyjnej technologii produkcji mleka UHT o przedłużonej trwałości w obrocie handlowym, dedykowanego na odległe rynki zbytu. W efekcie wdrożenia tej innowacji chcemy pozyskać nowych klientów i zwiększyć potencjał eksportowy naszego przedsiębiorstwa – mówi Zbigniew Groszyk, wiceprezes ds. produkcji w SM Mlekpol w Grajewie. – Otrzymaliśmy również dofinansowanie na drugi nasz projekt, czyli wdrożenie nowej technologii produkcji masła. Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów, za chwilę będziemy podpisywać kontrakty.

Oba projekty przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności oferty SM Mlekpol zarówno na rynku polskim, jak i wśród zagranicznych kontrahentów.

Spółdzielnia nie tylko inwestuje w linie produkcyjne czy poprawę jakości produktów. Prowadzi działania w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, produkując energię odnawialną.

– Budowa układu kogeneracyjnego z biogazownią w Grajewie to kolejny etap modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków. To projekt, który jest już realizowany, a obecnie odbywają się jego kolejne etapy. Jego głównym celem jest wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w ściekach oraz odpadach produkcyjnych, z których wyprodukujemy biogaz w reaktorze beztlenowym. Spalając biogaz w wysokosprawnym układzie kogeneracyjnym wytworzymy energię elektryczną oraz odzyskamy ciepło, które spożytkujemy w oczyszczalni. Uzyskany biogaz to „zielone” źródło energii uzyskiwane z tzw. źródeł odnawialnych, które w przyszłości powinno wyeliminować paliwa kopalne, gdyż ma dużo mniejszą emisję pyłów i zerową emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo, pozwoli nam zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oczyszczalni oraz stworzy możliwość uzyskania ciepła niezbędnego do suszenia osadu. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości nastąpią konieczne zmiany legislacyjne, które pozwolą na wykorzystanie tych osadów w rolnictwie, np. do nawożenia pól – tłumaczy Zbigniew Groszyk.

Biogazownia w Grajewie zostanie oddana do użytku jesienią 2022 roku. SM Mlekpol w planach ma budowę kolejnych biogazowi przy zakładach. Już w przyszłym roku mają pojawić się pierwsze projekty.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol podejmuje przy tym działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia wody w trakcie procesów produkcyjnych. Wybudowana rok temu Hybrydowa Elektrociepłownia w Mrągowie to obecnie najnowocześniejsze centrum energetyczne zakładu przemysłowego w Europie. Obiekt wytwarza energię elektryczną, parę technologiczną oraz ciepłą wodę na potrzeby procesów produkcyjnych zakładu. Koszt zrealizowania tej inwestycji to ponad 27 milionów złotych. Łączny efekt ekologiczny dla całego obiektu to zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych, redukcja emisji CO2 oraz SOx (tlenek siarki), ograniczenie emisji NOx (tlenek azotu) i pyłu, zmniejszenie zużycia wody.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze